Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Мазур І. Комерціалізація наукових розробок як фактор конкурентного розвитку підприємництва
Молдаван Л. Конкурентний розвиток малого і середнього підприємництва у сільському господарстві: проблеми і шляхи вирішення
Варналій З., Панасюк О. Стан, проблеми та перспективи податкового стимулювання суб'єктів підприємництва в умовах дії податкового кодексу України
Галушка З. Феномен соціального підприємництва: поняття та перспективи розвитку в Україні
Зянько В. Матеріальні передумови розвитку інноваційного підприємництва
Прудський В. Глобальний перехід до інноваційної моделі господарського розвитку і формування постіндустріального менеджменту
Сизоненко В. Еволюція підприємництва в контексті інституціональної теорії
Власова Т. Підвищення кваліфікації персоналу як складова соціальної відповідальності бізнесу
Якобчук В. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку підприємництва в аграрній сфері
Попович М. Засади становлення вітчизняного інноваційно-інвестиційного підприємництва: взаємодія задля розвитку
Ляшенко О., Лавренчук В. Дослідження соціальної відповідальності бізнесу в розрізі проблеми розвитку енергоефективних технологій
Буркальцева Д. Інституціональний інструментарій гарантування економічної безпеки держави в контексті розвитку підприємництва України
Залєвська-Шишак А. Інституційне забезпечення підприємницької діяльності в умовах трансформації відносин власності в Україні
Кириленко Л., Євтушевська О. Формування інноваційно-інвестиційної моделі підприємництва в Україні
Богуславський О., Ігнатович Н. Морально-ціннісні аспекти сучасних досліджень розвитку підприємництва
Гура В., Кот Л. Участь у бізнес-клубах як шлях зменшення ризиків для підприємництва
Джонс Д. Вирівнювання намиста Абакуса: нова європейська економічна присутність Китаю
Піменова О. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як чинник конкурентного господарювання малих і середніх господарств в Україні
Жмудська І. Формування конкурентних переваг транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації
Чімишенко С. Диверсифікація джерел житлового забезпечення військовослужбовців
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;