Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Андрєєв П. Еволюція внутрішнього державного фінансового контролю в Україні
Кулієв Р. Стабільність фінансової системи Азербайджана в умовах світової фінансової кризи
Белінська Я., Биховченко В. Інфляційні тенденції та стабільність національної грошової одиниці України
Дрозд І., Дрозд Н., Заєць Н., Красніков Д. Методичні засади визначення збитків, завданих державі, в контексті реалізації принципу відповідальності
Курищук К. Валютні ОВДП як інструмент внутрішніх державних запозичень
Тропіна В., Суховий Д. Роль соціального страхування у фінансуванні державних соціальних гарантій
Боровікова М. Зростання державного боргу в післякризовий період та шляхи його стабілізації
Гудзинська Л. Пріоритети фіскальних преференцій: оцінка стратегії вибору
Грищенко Т., Івахненко І. Податкове стимулювання пропозиції цінних паперів на фондовому ринку
Зайчикова В. Фінансові інструменти політики стабілізації державних фінансів в зарубіжних країнах
Калач Г. Суперечності формування моделі функціонально-цільового регулювання фондового ринку України
Катигробова О. Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку України
Коляда Т., Прозоров Ю. Запровадження податку Тобіна на фінансово-кредитному ринку в умовах кризи довіри до банківської системи Єврозони та зростання дефіциту державних фінансів
Романюк М., Аманжаєв Д. Іпотечний ринок як засіб досягнення мети фінансової політики держави
Свердан М. Фінансова політика держави у сфері здійснення запозичень та управління боргом
Чеберяко О., Рябоконь О. Актуальні проблеми в сфері формування та виконання місцевих бюджетів
Шірінян Л. Економічна сутність фінансового регулювання страхового ринку
Власенко М. Формування банкоцентричної моделі фінансової системи в Україні
Дишлева А. Балансування бюджету у контексті реалізації антикризової політики держави
Козенко А. Етапи розвитку системи вертикального фінансового вирівнювання в Україні
Плєшакова Н. Показники безпеки грошово-кредитного сектора як складова фінансової безпеки України
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;