Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Бачев Х. Нові інституційно-економічні структури, що використовуються для оцінювання та покращення сільськогосподарських організацій
Алписбаєва А. Фінансовий механізм інноваційної діяльності в республіці Казахстан
Байболатова Ж. Пріоритетні напрями розвитку системи управління фінансами у сфері державного підприємництва Казахстану
Черняк Є. Вплив міжнародної міграції робочої сили на конкурентоспроможність національної економіки
Голубнича Г., Мельник Т. Фінансова звітність та первинна документація українських підприємств при застосуванні МСФЗ
Ігнатович Н., Гура В. Інноваційне підприємництво в Україні: аксіологічний аспект
Харченко Т., Сагайдак Ю. Особливості розвитку ринку органічної продукції в Україні
Харламова Г. Еколого-економічна конвергенція: перехід до стійкої енергетики
Ковтун Н., Доліновська О. Порівняльний аналіз основних чинників зростання державного боргу України та країн ЄС
Мурована Т. Сучасні підходи до бухгалтерського обліку та оподаткування в екологічному підприємництві
Науменкова C., Лагутіна К. Особливості підходів до оцінювання корпоративних злиттів у банківському секторі України
Ревуцька Н., Лаврененко В. Формування інтелектуального капіталу підприємства у контексті ресурсної теорії
Сембеков А. Національні страхового ринку в умовах формування євразійського економічного простору
Старостіна А., Кравченко В. Методологічні аспекти підготовки кваліфікаційних наукових робіт (актуальність наукової проблеми, тема, мета, завдання, предмет та об'єкт дослідження)
Таубаєв А. Інтеграційні і мережеві механізми активізації науково-інноваційної діяльності в системі вищої освіти Казахстану
Вірченко В. Сутність відносин інтелектуальної власності та їх роль у суспільному відтворенні
Засадний Б. Аналіз досвіду впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності країнами з перехідною економікою
Додаток
Анотація та література (латинізація)
Додаток
Відомості про авторів
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;