Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Филюк Г. Проблеми та шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації
Шегда А., Онисенко Т. Інструменти управління інноваційною діяльністю на книговидавничих підприємствах
Грішнова О., Брінцева О. Впровадження екологічної відповідальності в практику менеджменту вітчизняних підприємств
Баюра Д. Формування систем корпоративного управління на засадах соціальної відповідальності
Лагутін В., Ясько О. Вплив конкуренції на інноваційний розвиток та конкурентоспроможність економіки
Орєхова О. Методологічні аспекти дослідження конкурентоспроможності національного господарства
Камінський А. Генезис та структура системи бюро кредитних історій в Україні
Мазурін Е., Лапушкін І. Вибір форм кооперації з використанням матриці "ландшафт підприємства"
Скопенко Н., Андреюк Н. Теоретико-методичні підходи до визначення ризику інтеграційної взаємодії
Литвиненко Т. Соціальна відповідальність бізнесу як умова входження України в європейський та світовий економічний простір
Отрошко О. Зовнішні ефекти: критика хибних уявлень
Чубук Л. Методи визначення ставок дисконту та капіталізації для оцінки нерухомості, адекватних ринковим умовам
Голованенко М. Діагностування типу динаміки соціально-економічних систем з використанням топологічних тестів (на прикладі країн ЄС)
Середа В., Мартинюк Л. Модифікація протекціоністської складової зовнішньоторговельної політики в умовах глобалізації
Осокіна В., Руденко Н. Грошові трансферти трудових мігрантів в контексті інвестицій в економіку
Мірошниченко О. Інноваційна активність промислових підприємств України: стан і тенденції
Гончарова О. Реінжиніринг бізнес-процесів як метод процесного управління
Микитюк О. Конкурентні переваги підприємств в коопераційних відносинах
Ревуцька Н. Ресурсне забезпечення конкурентних переваг підприємства в сучасних умовах
Пашнюк Л. Загрози економічній безпеці підприємства та засоби їх нейтралізації
Мисака Г. Глобалізація світової економіки в активізації процесів гармонізації та стандартизації облікових систем
Кузьома О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій як фактор підвищення конкурентоспроможності приватного сектора в Україні
Жуманкулова Л. Підвищення ефективності діяльності державних підприємств на споживчому ринку
Филюк В. Базові чинники концентрації ринків
Жорова Є. Оцінка стану антикризового корпоративного управління на вітчизняних підприємствах галузі машинобудування
Піменова О. Сільськогосподарська кооперація як чинник забезпечення конкурентоспроможності в аграрному секторі економіки в умовах глобалізації
Костенко Т. Використання переваг системи кайдзен для підвищення продуктивності праці
Додаток
Анотація та література (латинізація)
Додаток
Відомості про авторів
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;