Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Базилевич В., Купалова Г. Зміна клімату міста Києва: шляхи попередження та усунення негативних наслідків
Бабірад-Лазунін В. Розвиток митної статистики України: історичний аспект
Бальцерович-Шкутнік М. Порівняльний аналіз показників ринку праці в групі нових членів ЄС
Бутенко Н., Пащук Л. Синергічні ефекти створення партнерських мереж на промислових
Длігач А. Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління
Гражевська Н., Петрушенко Ю., Костюшенко Н. Вплив характеристик соціального капіталу на ефективність підходу до місцевого розвитку, орієнтованого на участь громад
Каніщенко О., Кузнецова Н., Устименко М. Інтернаціоналізація промислових кластерів: цілі та перспективи
Комендант О. Механізм трансформації українського ринку праці до "Нової економіки" в посткризових умовах світової фінансової кризи
Конурбаєва Ж., Закімова А., Рахимбердинова М. Розвиток ринку вторинної сировини тваринництва як фактор диверсифікації експортного потенціалу Казахстану
Кузьома О. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій малими підприємствами країн СНД як фактор зростання їхньої конкурентоспроможності
Любкіна О., Боровікова М. Дисбаланси у фінансовій системі України і канали їх трансмісії у системні ризики в монетарній сфері
Осецький В., Калінкова І. Вплив шоків на економічний спад в умовах поширення ринкових сигналів відновлення у розвинених країнах
Шакеев С. Шляхи вдосконалення постачальницької логістики металургійного підприємства
Сойка Е. Багатовимірний порівняльний аналіз рівнів життя населення в країнах-членах ЄС
Вікулова А. Державне стимулювання комерціалізації інтелектуальної власності
Єлісєєва Г. Статистична оцінка зеленого зростання в Україні
Затонацька Т. Роль фіскальної політики в системі державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні
Жуманова Б. Фінансування інноваційних проектів в агропромисловому комплексі Казахстану
Kuzioma O. Implementation of Information and Communication Technologies as a Factor of Competitiveness Growth by the Small Enterprises in CIS states
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;