Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Булкот О. Валютна мультиполярність у системі глобальних фінансів
Версаль Н. Міжнародний ринок державних цінних паперів: специфіка функціонування
Галушка З., Лусте О. Аналіз впливу господарського менталітету на економічний розвиток країни: кореляційно-регресійний підхід
Гродзієвська К. Причини та наслідки загроз несприятливої цінової динаміки глобального аграрного ринку
Давидова О. Європейська модель державного регулювання розвитку туристичної діяльності
Давлетбаєва Н. Особливості розвитку основних елементів національної інноваційної системи України та Казахстану на сучасному етапі
Єгоров І., Маслюківська А. Активізація інноваційної діяльності – як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних молокопереробних підприємств
Іванов В., Науменкова С. Економіко-правові колізії дослідження фінансових ринків
Іванов С., Артюх Т. Імплементація Україною системи технічного регулювання ЄС: економічний та законодавчий аспект
Кальний С. Державна політика забезпечення економічної безпеки сільського господарства
Кирій В. Сек'юритизація як основний інструмент структурованого фінансування банків: теоретичні аспекти та сучасні тенденції
Комендант О. Сучасні центри міжнародного ринку праці під впливом нової економіки
Кочкіна Н., Наконечний В. Передумови розвитку світового ринку вірусної реклами
Крилова Н. Залучення акціонерного капіталу на фондових ринках: публічне чи приватне роміщення акцій
Лазебник Л. Актуальні тренди в регулюванні cвітової фінансово-банківської системи
Нестерова Д. Фінансові ресурси страхових організацій та їх інвестиційні можливості
Осецький В. Господарський менталітет як чинник розвитку інституційного середовища
Пащук Л. Маркетингові засади підвищення ефективності діяльності бізнес-асоціацій
Ревенко С. Інституціональне середовище формування організованого аграрного ринку
Сердюк В. Методичний підхід до аналізу впливу інноваційних процесів на якість машинобудівної продукції
Склярук І. Удосконалення обліку прибутку підприємств пивоварної промисловості
Старостіна А., Проценко І. Основні фактори трансформації міжнародного ринку послуг на сучасному етапі розвитку світового господарства
Травінська С. Справедлива вартість – доcтовірний та правдивий метод оцінки зобов'язань на підприємстві
Черкашина К. Економетричне моделювання залежності індексу ПФТС від рядів економічних показників
Швець В., Михальська О. "Гнучкі" бюджети в системі аналізу процесу бюджетування виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах
Додаток
Анотація та література (латинізація)
Додаток
Відомості про авторів
Yegorov I., Masliukivska A. The Enhancing of Innovation Activity is a Factor to Increase of the National Enterprises Competitiveness of the Dairy Industry
Shvetz V., Mykhalska E. Flexible' Budgets are Already Budgeting Process Analysis of Production Costs for Oil and Fat Enterprises
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;