Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Андрєєв П. Становлення та розвиток системи державного внутрішнього фінансового контролю
Варналій З., Живко З. Роль державних інституцій в удосконаленні державного регулювання у сфері протидії рейдерству
Зянько В. Сутність та необхідність переходу до сталого економічного розвитку
Колобов Ю. Управління державним боргом в контексті пріоритетів боргової політики України
Кулієв Р. Фінансовий ринок Азербайджана: сучасний стан та перспективи розвитку
Лютий І., Осецька Д. Соціальні пріоритети фіскальної політики в посткризовий період
Чеберяко О., Лобода А. Особливості державного регулювання діяльності фінансових посередників в Україні
Юрявіченє Д., Боровікова М. Вдосконалення системи розрахунків за операціями з цінними паперами в країнах ЄС
Білик Р. Фінансові інструменти зміцнення регіональної конкурентоспроможності України
Дрозд Н
Курищук К. Деструктивний вплив неформального сектора економічної діяльності. Внутрішній ринок державних цінних паперів у забезпеченні ефективності боргової політики України
Любкіна О. Операції Центрального банку на фінансовому ринку в умовах виходу з рецесії
Муршудлі Ф. Сучасні тренди розвитку глобальних банків в контексті фінансової глобалізації
Петленко Ю. Інституційний аналіз фінансів вертикально-інтегрованих структур в України
Рибак С. Проблеми соціалізації міжбюджетних відносин в Україні
Субботович Ю., Фурманець К. Зовнішньоборгова ситуація в умовах глобалізації: сучасний стан та основні тенденції
Третяк Д. Суперечності розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні
Чорнодід І. Конкурентна соціальна позиція країни: порівняльний аналіз
Дяченко М. Державний фінансовий контроль в контексті посилення дієвості бюджетної політики стимулювання регіонального розвитку
Єріна І. Збалансованість зовнішньої торгівлі послугами на окремих сегментах українського ринку
Онопко М. Особливості оцінки діяльності суверенних фондів багатства як суб'єктів економічних відносин
Плєшакова Н. Міжнародні рейтинги у визначенні фінансової стабільності України
Шпигоцька Н. Роль банківської системи України у фінансуванні капітальних інвестицій в національну економіку
Додаток
Анотація та література (латинізація)
Додаток
Відомості про авторів
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;