Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Пікус Р., Нестерова Д. Досвід інвестиційної діяльності зарубіжних страхових компаній
Малік М., Семенчук І. Розвиток обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності в Росії
Гаманкова О., Шимків С. Тенденції розвитку соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні
Жилінська О., Вікулова А. Страхування інтелектуальної власності: світові тенденції та перспективи для України
Шевченко В. Ризики та суперечливість міжнародного руху капіталу в банківському секторі
Залєтов О. Концептуальні засади макропруденційного нагляду та регулювання страхової діяльності
Машаро О. Адекватність оцінки ризиків при застосуванні системи бонус-малус
Расшивалов Д. Поглиблення інтернаціоналізації на світовому страховому ринку: зміни рушіїв злиттів та поглинань
Приказюк Н., Моташко Т. Роль інтернету в реалізації страхових послуг
Кривошлик Т. Особливості оцінки ризику при укладанні договорів страхування майна громадян
Веретнов В. Критерії вибору цедентом облігаторного перестрахувального покриття по договору ексцеденту збитку
Шолойко А. Тенденції розвитку страхового ринку: вітчизняний та світовий аспекти
Тлуста Г. Медичне страхування в реформуванні системи охорони здоров'я України
Лобова О. Ефективність страхування ризиків підприємницької діяльності в аграрному секторі
Прокоф'єва О. Особливості розвитку світового ринку перестрахування
Сабірова А. Маркетингова характеристика страхового ринку України
Хемій Г. Фінансова стійкість системи державного пенсійного страхування України
Кучеренко К. Оцінка впливу глобальних факторів ризику на процес формування міжнародного туристичного бренду
Лисяк Л., Роменська К. Напрями підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів України
Александрова М. Оцінка гранично допустимого фіскального тягаря для національної економіки України
Савельєв В. Оцінка бізнес-середовища при формуванні глобальної маркетингової стратегії
Татаріна Т. Перестрахування катастрофічних ризиків: зарубіжний досвід
Додаток
Анотація та література (латинізація)
Додаток
Відомості про авторів
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;