Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Бичкова С. Освітній потенціал розвитку країн: міжнародні порівняння на основі статистичних індикаторів
Бабірад – Лазунін В. Методичні засади митної статистики правопорушень
Габелко М. Вплив рамкових умов підприємницької діяльності на ранню підприємницьку активність населення
Гордєєва Е., Суслова С. Вимірювання якості життя: можливості муніципальної статистики
Гордієнко В., Григораш О. Оцінка ефективності запровадження цільової програми із використанням економіко – математичних методів
Дронь В. Дослідження існування взаємозв'язку між величинами методом умовно-наслідкового розкладу подій
Єлейко В., Боднар Р. Економетричний аналіз зовнішньої торгівлі послугами України
Євсєєнко О. Статистична оцінка впливу економічних факторів на соціально-демографічні показники розвитку країни
Іваненко О. Статистична оцінка ефективності діяльності кредитних спілок в регіональному розрізі
Ковтун Н. Статистичне вимірювання якості життя: міжнародний досвід і практика використання в Україні
Лутчин Н. Структурні диспропорції національного та регіонального розвитку України
Образцова О. Закономірності просторового розподілу ранньої підприємницької активності в РФ: досвід аналізу та оцінки
Огреба С. Впровадження оцінок тіньового сектору економіки в систему національних рахунків: історичний аспект
Олешко Т., Марусич О. Пошук альтернативних шляхів забезпечення економічної стабільності авіакомпаній
Пальян З. Оцінка перспектив відтворення українського населення у контексті другого демографічного переходу
Поповська Є. Підприємницька активність населення Росії: порівняльний аналіз міжрегіональних відмінностей
Потапова М. Статистична грамотність: зайва вимога або необхідність сучасності
Романюк І . "Якість життя" як соціально-економічна категорія та об'єкт статистичного дослідження
Трубнік Т. Статистичне оцінювання диспропорцій секторальної структури національної економіки
Шибіріна С. Побудова багатовимірної оцінки пропозиції на первинному ринку житлової нерухомості
Ши шкін В. Статистична оцінка вікової нерівності за доходами
Додаток
Анотація та література (латінізація)
Додаток
Відомості про авторів
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;