Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Филюк Г., Ситенко Д. Причини кризового стану підприємств цукрової галузі України та шляхи їх розв'язання
Грішнова О., Бех С. Соціальна відповідальність університетів України: порівняльний аналіз та основні напрями розвитку
Колот А. Міждисциплінарний підхід як передумова розвитку економічної науки та освіти
Міщенко С. Вдосконалення системи безготівкових роздрібних платежів
Скопенко Н. Особливості розвитку інтеграційної взаємодії підприємств харчової промисловості України
Литвиненко Т. Стійкість як комплексна властивість підприємства
Андреюк Н. Інноваційний аспект конкурентоспроможності України
Чубук Л. Сучасні тенденції в сфері управління комерційним нерухомим майном в Україні
Мірошниченко О. Фінансовий лізинг як інвестиційний інструмент оновлення основних засобів вітчизняних підприємств
Піменова О. Напрями інституціоналізації форм господарювання в системі аграрних відносин постсоціалістичних країн
Кравченко О. Питання обґрунтування управлінських рішень щодо трансформації бізнес-моделі підприємства шляхом укладення угод злиття або поглинання
Жорова Є. Пріоритетні напрями формування ефективної системи антикризового корпоративного управління
Костенко Т. Аналіз інноваційного розвитку підприємств цукрової галузі
Онисенко Т. Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності видавничих підприємств
Римкіна М. Теоретичні аспекти дослідження соціально-економічного розвитку підприємства
Надточій К. Роль незворотних витрат у процесі виходу підприємства на зовнішній ринок: теоретичні аспекти
Додаток
Анотація та література (латинізація)
Додаток
Відомості про авторів
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;