Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Бохан А. Глобальні виміри екологічної безпеки в домінантах стратегічного партнерства
Гаврилюк О. Глобальні ризики та інструменти їх мінімізації
Галушка З., Соболєва М. Соціальне виключення як об'єкт економічного аналізу
Гражевська А. Удосконалення рентних відносин як фактор підвищення енергоефективності економіки України
Демиденко Л. Фінансова криза ЄС: причини та шляхи подолання
Демидюк О. Підвищення інституційної ефективності економічної системи як чинник сталого розвитку України
Дубовик Т. Концептуальна модель довіри споживачів до інтернет-магазинів
Зянько В. Розробка моделей венчурного інвестування інноваційної діяльності
Калиниченко М. Мультіатрибутивна конструкція предмета сучасного маркетингу
Крицун К. України
Перспективи застосування фрактального аналізу на валютному ринку Мороз Е. Вдосконалення ціноутворення на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення – передумова впровадження ДПП
Осецький В., Ковтун М. Шляхи зменшення впливу невизначеності та ризиків на розвиток ринку житла України
Приходько К. Проблеми застосування iндексiв цiн для оцінки ВВП та його компонентів в постійних цінах згідно методології СНР
Рудик Р. Стан проблем боргової політики україни на ринку зовнішніх запозичень та шляхи їх вирішення
Строченко Н. Економічні аспекти зростання експорту продукції АПК України у контексті запровадження стандартів із вуглецевої сертифікації
Ткач Є., Ткач С. Причини та наслідки валютно-курсової динаміки в Україні
Трохлюк Т. Еколого-економічний конфлікт: сільськогосподарське використання або вирощування біомаси другого покоління
Харламова Г., Бутьковський В. Індекс екологічної безпеки України: концепція та оцінка
Черняк О., Комашко О. Вплив Саймона Кузнеця на розвиток економетрики та економіки навколишнього середовища
Чорноус Г. Розробка інтелектуальної агентно-орієнтованої системи підтримки прийняття рішень на підприємстві
Шумаєва М. Індексна модель оцінювання розвитку інформаційного суспільства України на базі ІКТ-індексів
Додаток
Анотація та література (латинізація)
Додаток
Відомості про авторів
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;