Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Затонацька Т. Світовий досвід формування державної інвестиційної політики та механізмів її реалізації
Павленко І., Тимченко І. Реструктуризація вугільної промисловості: світові тенденції та вітчизняні реалії
Жилінська О., Чуйко М. Аудит новаторських ідей як попередній етап бізнес-плану стартап-проектів
Герасименко О. Сучасні тренди розвитку соціально-трудовоЇ сфери в Україні
Ковальська К. Стан і перспективи розвитку ринку консалтингових послуг Німеччини у контексті загальноєвропейських тенденцій
Корнілова І. Світовий досвід фінансової підтримки інноваційного розвитку
Крупка І. Державне регулювання вітчизняного ринку фінансових послуг у контексті євроінтеграційних процесів
Приймак В., Балан В. Концептуальний базис комунікативного менеджменту
Святненко В. Маркетингові технології як засіб ефективного розвитку вітчизняних підприємств
Ільїна Г. Моральна телеологія в етичній критиці економізму
Кухта П. Особливості методу MIRR в оцінюванні ефективності інвестиційних проектів
Ситницький М. Напрями вдосконалення системи стратегічного управління персоналом банківських установ України
Степанова А. Стратегія диверсифікації ризиків інвестиційної діяльності суб'єкта господарювання в Україні
Горбась І. Диверсифікація діяльності підприємств на вітчизняному ринку керамічної плитки: організаційно-управлінські аспекти
Давидова О. Напрями вдосконалення державного регулювання туристичної діяльності в Україні
Нетреба І. Теоретичні підходи до визначення категорії "інформаційний ресурс"
Маслюківська А. Тенденції розвитку ринку молочної продукції в Україні у контексті маркетингового підходу
Прилуцька І. Взаємодія інституційного середовища та інноваційного підприємництва в Україні
Вікулова А. Патентні "паразити" інноваційного розвитку
Гонтюк В. Модель формування кадрового забезпечення Державної служби статистики України
Мельничук О. Розвиток електронної комерції у структурі інформаційної економіки України
Оробець І. Історико-генетичний підхід у дослідженні еволюції концепції сталого розвитку
Додаток
Анотація та література (латинізація)
Додаток
Відомості про авторів
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;