Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Старостіна А., Бабанська О. Міжнародне економічне транскордонне співробітництво: суть, зміст, форми, суб'єкти
Кравченко В., Старостіна А. Еволюція теоретичних підходів до дослідження підприємницьких ризиків
Гаращук О., Куценко В. Інноваційний шлях розвитку вищої освіти – передумова підвищення її якості
Шевченко В. Взаємодія торговельних і фінансових взаємозв'язків у зонах вільної торгівлі
Кочкіна Н. Тенденції розвитку маркетингових комунікацій у глобальному інтерактивному просторі
Кудирко Л. Подолання "інформаційних розривів" в освітній підготовці економістів-міжнародників
Крилова Н., Редько Ю. Шляхи та напрями оптимізації експорту зернових українських виробників на світовому ринку
Савельєв В. Модель зміни поведінки споживачів як основа маркетингової стратегії
Данилова Н. Зміна політики державного регулювання європейського ринку альтернативних джерел енергії під впливом сучасних тенденцій міжнародної конкуренції
Кozlova А. Technological Imperative Impact of Globalization on International Agricultural Economy
Устименко М. Роль міжнародних інноваційних кластерів у підвищенні економічної стійкості суб'єктів господарювання
Освальд М. Конфлікт інтересів в процесі трансфертного ціноутворення
Проценко І. Сучасні тенденції розвитку багатостороннього регулювання міжнародного ринку послуг
Піскунова О., Осипова О. Кластерний аналіз у моделюванні продовольчої безпеки на регіональному рівні
Клепікова О. Оцінка прибутку страхової компанії засобами імітаційного моделювання
Цюцяк А. Сучасний стан обліку та оподаткування франчайзингових операцій підприємств ресторанного господарства
Бутенко Н., Панькова К. Еколого-економічне управління партнерськими мережами в контексті упровадження концепції сталого розвитку національної економіки
Додаток
Анотація та література (латинізація)
Додаток
Відомості про авторів
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;