Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Булкот О. Особливості формування сучасного фінансового механізму транснаціональних корпорацій
Версаль Н. Проблемні банки в Україні: причини появи та особливості функціонування в 2008 – 2014 рр
Засадний Б. Облікова політика компаній в умовах застосування МСФЗ
Кірей О. Впровадження МСФЗ в Україні як стимул розвитку бізнесу
Ковтун Н., Бабірад-Лазунін В. Методологічні засади та методика статистичного оцінювання умов зовнішньої торгівлі
Кучеренко К. Розвиток інформаційних технологій та їх запровадження у діяльність підприємств туристичної сфери
Лазебник Л., Думенко Н. Економічний зміст банківського проценту: історична ретроспектива
Міщенко В., Міщенко С. Стратегічні підходи до управління ризиками функціонування нежиттєздатних банків і обслуговування проблемних активів
Молдаван Л. Агроекологічні чинники продовольчої безпеки країни
Науменкова С. Обстеження збалансованості попиту та пропозиції на кредитному ринку: досвід центральних банків
Пащук Л., Комендант О. Міжнародні системи мерчандайзингу в управлінні поведінкою споживачів
Піменова О. Інституційні засади сучасних соціо-еколого-економічних форм господарювання в агарному секторі економіки України
Середа В. Трансформація суспільного виробництва в моделі сталого розвитку в умовах глобалізаціі світової економіки
Швець В. Облік і контроль як науки і навчальні дисципліни в обліково-аналітичній освіті
Шелудько В., Вірченко В. Сучасні тенден ції розвитку світового ринку деривати вів
Додаток 1
Додаток 2
Shvets V. Accounting and Control as Sciences and Academic Subjects in Accounting and Analytical Education
~ 88 ~ ВІ СНИ К Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-
Наукова записка CONSOLIDATED SUMMARY OF 2d INTERNATIONAL CONFERENCE "THE GLOBAL CHALLENGES FOR ENVIRONMENTAL AND RESOURCE ECONOMICS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES: SAFETY, SECURITY, AND SUSTAINABILITY" (GCERECEEC'2014) October 9-11
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;