Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Варналій З., Савич І. Сучасний стан та чинники тінізації бюджетних відносин в Україні
Гайдай Т. Еволюція концептуально-методологічних основ теорії інституційних змін
Гражевська Н. Еволюція теоретико-методологічних засад економічної компаративістики
Гудзинська Л. Перспективи іпотеки в контексті реформування оподаткування нерухомості в Україні: оцінка ризиків
Залєвська-Шишак А. Економічна природа та роль природоресурсних платежів в умовах сталого економічного розвитку
Ігнатюк А., Кульпінський С. Експансійна монетарна політика і можливості відновлення інвестиційного зростання в Україні
Михальська О. Методичні засади управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах
Овсянникова Я. Проектні облігації в фінансуванні публічно-приватного партнерства в Україні
Скіцько В. Теоретичні аспекти моделювання інформаційних потоків у логістиці підприємства
Томчук-Пономаренко Н. Формування основних напрямів економіки добробуту та рівня життя населення
Трохименко В. Сучасна практика регулювання системно важливих банків
Ульянова Д. Облікова оцінка зобов'язань природоохоронної діяльності
Ходжаян А., Шиптенко Т. Тіньова економіка як економічна категорія та об'єкт оцінювання
Черкашина К., Могилко Л. Еволюція підходів до джерел фінансування бюджетного дефіциту
Мускалу Е. Управлінський підхід у питанні про роль і відповідальність президента суду та індивідуальна робота суддів
Додаток 1
Додаток 2
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;