Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Варналій З., Коваленко К. Імплементація досвіду країн пострадянського простору у систему зовнішнього державного фінансового контролю України
Галушка З., Дутчак А. Економічна та соціальна ефективність функціонування ринкового розподілу доходів: підходи до оцінки
Зянько В., Зянько В. Суперечності формування інноваційної моделі розвитку економіки України
Лютий І., Шпигоцька Н. Роль власного капіталу комерційних банків у реалізації інвестиційного потенціалу банківської системи України
Чеберяко О. Вплив державного кредитування на рівень боргової безпеки України
Баженова О. Моделювання впливу системно значимих економік світу на динаміку макроекономічних показників України
Білик Р. Фінансове забезпечення регіонального розвитку в Україні у контексті децентралізації
Демиденко Л., Наконечна Ю. Фіскальна децентралізація: німецький досвід та українські реалії
Дрозд Н. Застосування заходів фіскальної консолідації в умов ах кризи
Івахненко І. Вплив ринку цінних паперів на інвестування в реальний сектор економіки
Мєдвєдкова Н.. Шляхи вдосконалення бюджетних інструментів підтримки суб'єктів господарської діяльності в Україні
Носова Є. Заощадження домогосподарств як джерело інвестиційних ресурсів в Україні
Онищенко С. Засади формування ефективної державної політики, орієнтованої на забезпечення бюджетної безпеки
Солодка О. Кредитний дефолтний своп у механізмі перерозподілу кредитного ризику
Яфінович О. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини: досвід європейських країн та проблеми України
Брановицький В. Легітимізація власності в умовах транзитивної економіки
Голубка В. Науковий потенціал фармацевтичного ринку України в системі стратегічних перспектив його розвитку
Красільник О. Прорблеми та перспективи фінансування вищих навчальних закладів України
Савич І. Вплив тінізації бюджетних відносин на макроекономічні показники
Додаток
Анотація та література (латинізація)
Додаток
Відомості про авторів
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;