Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Пікус Р., Нестерова Д. Ефективність інвестиційної стратегії страхових компаній в Україні
Гаманкова О., Шимків С. Інституційне забезпечення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в Україні
Волохова Л., Євсєєнко О. Стале страхування як ключовий фактор підтримки сталого розвитку суспільства
Березіна С. Сучасні тенденції в реформуванні системи соціального страхування України
Залєтов О. Страхова політика та стратегія її реформування в Україні
Приказюк Н., Моташко Т. Нові вектори розвитку автотранспортного страхування в Україні
Шолойко А. Особлвості бухгалтерського обіку та аудиту в страхових організаціях України
Тлуста Г., Ерастов В. Зарубіжний досвід функціонування та розвитку інтернет-страхування
Лобова О. Особливості страхування професійної відповідальності в Україні
Олійник Г. Державно-приватне партнерство як механізм зменшення ризиків соціальної сфери
Пікус Р., Заколодяжний В. Інноваційний розвиток страхової діяльності як основа підвищення її ефективності
Веретнов В. Особливості забезпечення конкурентоспроможності перестрахувальних операцій цедента, перестраховика на вітчизняному та міжнародному страховому ринку
Додаток
Анотація та література (латинізація)
Додаток
Інформація про автора
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;