Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Герасименко С., Герасименко В., Чуприна О. Статистичне забезпечення управління якістю вищої освіти в Україні
Ганюкова А. Організаційні засади побудови системи статистичних показників середньої освіти
Гончаренко Н., Короткий В. Екологічне інвестування в гірничодобувній промисловості: сутність, особливості і види
Затуливітер Ю. Статистичне оцінювання екологічної складової в моделях сталого розвитку: історичний аспект
Іваненко О. Позиціонування туристичного підприємства на ринку туристичних послуг України
Осьмак M. Сучасні тенденції моделі народжуваності в Україні
Парадіш Я., Парадіш К. Польща та Україна у світлі моделі народжуваності за період Парадіша
Романюк І. Система об'єктивних та суб'єктивних статистичних показників вимірювання якості життя
Скіцько В. Концептуальні засади управління логістичними системами з врахуванням синергії та синергетики
Слушаєнко Н., Апенько Д. Сучасні методи ціноутворення при плануванні стратегічної діяльності фармацевтичних підприємств України
Jasevičienė F., Šlekytė-Jusienė K. The Analysis of Features and Reasons of the Bankruptcy of Natural Persons
Додаток
Анотація та література (латинізація)
Додаток
Відомості про авторів
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;