Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Филюк Г., Піменова О. Зарубіжний та вітчизняний досвід державної підтримки сільськогосподарських виробників
Грішнова О., Дмитрук С. Людський капітал в умовах кризи: оцінка і пошук можливостей збереження
Баюра Д., Ситенко Д. IPO як ефективний інститут та передумова корпоративної реструктуризації агропромислових підприємств
Каленюк І., Куклін О. Ризик-менеджмент у системі вищої освіти України
Мірошниченко О., Кривко К. Сучасні напрями розвитку ресурсної концепції
Кравченко Т. Ресурсне забезпечення вартісно-орієнтованого управління підприємствами
Азьмук Н. Сутність, особливості і функції цифрового ринку праці
Костенко Т. Інноваційні резерви підвищення продуктивності праці на вітчизняних підприємствах цукрової галузі
Дьомкіна О. Аналіз методів оцінки ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства
Римкіна М. Адміністративні інструменти регулювання соціально-економічного розвитку сонячної енергетики в Україні
Магдич І. Методичні аспекти аналізу ефективності управління грошовими потоками в інвестиційній діяльності підприємства
Додаток
Анотація та література (латинізація)
Додаток
Відомості про авторів
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;