Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Будач А. Наступні покоління споживачів – виклики і можливості для брендів
Бунеску Л. Графічний аналіз теорії Лаффера для країн Бенілюксу протягом 1995-2012 років
Вертакова Ю., Плотников В., Положенцева Ю. Розробка і реалізація кластерної політики: російська і міжнародна практика
Давлетбаєва Н. Напрями і механізми підвищення інноваційного потенціалу харчової промисловості регіонів Казахстану
Кузіна Р. Методичний аспект контент аналізу узгодженності національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності
Гулієв Р. Сучасні економічні моделі та Азербайджан
Коваленко Ю. Фінансовий сектор у фінансовій системі економіки: теоретичний аспект
Лозова Г. Використання евристичних методів і прийомів для стимулювання колективної творчості персоналу підприємства
Мельник Г. Модель оцінювання рівня інформаційних ризиків в корпоративних системах
Осецький В., Браткова І. Функції державних боргових зобов'язань: минуле та сучасність
Sbârcea I. Implementation of Basel III in the European Banking Sector
Харламова Г., Іскра А. Оцінка ступеню глобалізованості країни в аспекті процесів конвергенції та інтеграції у світі
Балтадор Л. Сталий розвиток: мислити глобально, діяти локально – Приклад м. Ігхіу, Румунія
Тихінделін М., Бека М.-Т. Як індивідуальність бренду впливає на споживчу перевагу
Додаток
Анотація та література (латинізація)
Додаток
Відомості про авторів
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;