Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Американо-українське економічне співробітництво в контексті глобалізації (Базилевич В.Д.)
Contemporary Issues in American Studies (Petrovsky M.)
Баженова О.В. Роль інформації в забезпеченні ефективного управління системою економічної безпеки країн Європи та Америки в умовах глобалізації
Бондаренко Н.М. Регіони України в глобалізаційних процесах за умов іноземного спілкування
Брень К.В. Проблеми просування локальних брендів в умовах глобалізаціїї
Гавриленко Т.В. Маркетингова стратегія підприємства в умовах глобалізаціїї
Голубнича Г.П. Концепція інформаційних обліково-аналітичних систем на базі американського досвіду
Гражевська Н.І. Інституційні ризики соціально-економічного розвитку рансформаційних економік в епоху глобалізації
Дубнюк Е.М. Регулятивна роль митної політики в умовах глобалізації
Ігнатович Н.І. Глобалізація світового господарства і деякі проблеми зовнішньоекономічної стратегії України
Канаєва М.О. Сучасні європейські інноваційні мережі та їх роль в активізації інноваційної діяльності
Кочкіна Н.Ю. Застосування сумісного аналізу в міжнародних маркетингових дослідженнях
Крилова Н.В. Розвиток політики конкурентоспроможності в умовах глобалізації
Лозова Г.М. Особливості впливу ТНК на розвиток конкурентних відносин в Україні
Мазур І.І. Детінізація економіки в контексті глобалізації
Молчанова Е.Ю. Взаємозв'язок між відсотками інтеграції та глобалізації
Нетреба І.О. Вплив інформаційних систем управління на ефективність функціонування підприємств
Падалка І.О. Міжнародний валютний ринок: особливості та механізми функціонування на сучасному етапі
Пасенченко О.Ю. Маркетингові ризики проникнення підприємств на міжнародні ринки
Слинько Д.М. Електронний грошовий обіг у світовій економіці та Україні
Слухай С.В. Глобалізація та її вплив на міжурядові фінансові стосунки в постсоціалістичному світі
Сталінська Г.О. Транснаціональні корпорації як прояв глобалізації та багатосторонньої взаємодії країн
Степанчук І.П. Інформаційне забезпечення міжнародної маркетингової діяльності
Ступницький О.І. Інформаційна безпека в умовах глобалізації: сфери міжнародного співробітництва
Томашик Я.В. Глобальні тенденції розвитку ринків електричної енергії: каліфорнійський шлях
Трощинський П.В. Економічні наслідки розширення ЄС на схід
Харсун Л.Г. Проблеми та перспективи зовнішньоторговельних відносин України та ЄС
Чорнодід I.C. Економічне співробітництво між Україною і США в контексті економічної безпеки
Шаповалова Л.А. Перехід України до інноваційної моделі розвитку як напрям інтеграції до світового господарства
Шевченко В.Ю. Фінансова глобалізація та тенденції валютних курсів
Язвінська Н.В. Місце та загальні тенденції розвитку українських компаній – розробників програмного забезпечення
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;