Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Маслов А.О. нституційні аспекти творчих здобутків вчених-економістів Київського національного університету імені Тараса шевченка (ХІХ – початок ХХ ст.)
Мандибура В.О. Інститутиційні чинники забезпечення функціонування державної форми власності в умовах транзитивної економіки
Гайдай Т.В. Інституційні аспекти теоретичної спадщини Київської політекономічної школи
Кондрашова-Діденко В.І. Закономірності впливу економічної культури на господарювання у транзитивних умовах
Смолін І.В. Формати стратегічної передбачуваності змін зовнішнього середовища організації
Черваньов Д.М. Фундаментальні дослідження – місія класичних університетів
Жилінська О.І. Проблеми підготовки національних наукових кадрів
Фещенко Є.А., Головко І.В. Динаміка співвідношення активів підприємства як критерій фінансової стійкості
Кухта П.В. Перспективи використання моделі ціноутворення на ринку капіталів у практиці оцінювання вартості власного капіталу підприємств України
Черваньов Д.М., Нетреба І.О. Оцінка ефективності впровадження інформаційних систем управління на підприємстві
Обушна О.М. Сучасний стан та проблеми розвитку ринку небанківських фінансових послуг в Україні
Голубнича Г.П. Удосконалення обліково-аналітичного інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень
Гура Н.О. Облік оренди майна в житлово-комунальному господарстві
Ковальчук С.С. Яка модель інноваційного розвитку відповідає економічним інтересам України?
Криклій А.С. Фінансування вищої освіти у трансформаційній економіці
Бакун Ю.В. Окремі аспекти використання економічної категорії "амортизація" в сучасних умовах господарювання
Вернигора Л.В. Трактування проблем паперово-грошового обігу та фінансово-кредитної системи в творах М.Х.Бунге
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;