Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Чухно А.А. Поєднання процесів індустріального та постіндустріального розвитку: проблеми теорії і практики
Кондрашова-Діденко В.І. Ринок знання: сутність, структура, тенденції розвитку
Гайдай Т.В. Категоріальна визначеність поняття інституції
Слухай С.В. Трансферти і конкуренція між суб'єктами міжурядових фінансових відносин
Нестеренко О.П. Податкове реформування в Україні: інституційний аспект
Баюра Д.О. Корпоративне управління як фактор пожвавлення інвестиційного процесу в корпораціях
Филюк Г.М. Зарубіжний досвід інституційно-правового регулювання природних монополій
Затонацька Т.Г., Примак І.В. Формування системи управління ризиками на підприємстві реального сектору економіки
Горбась І.М. Застосування стратегії диверсифікації в умовах перехідної економіки
Обушна О.М. Особливості побудови узагальненої моделі процесу ломбардного кредитування
Галицька Е.В. Соціально-економічна статистика в Україні: проблеми та напрями розвитку
Ковтун Н.В. Інвестиційний консалтинг як форма організації та проведення моніторингу інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності
Мельник Т.Г. Методологія аудиту розрахунків з працівниками по оплаті праці
Головко І.В. Методи статистичного аналізу консолідованої фінансової звітності
Осецький В.Л. Тихенко О.В. Економіко-математична модель розміщення філій дистриб'юторської мережі на території України
Гайдай Т.В. Методологічне значення теорії наукових парадигм для дослідження розвитку економічної науки
Ігнатюк А.І. Процеси злиття та поглинань: світовий досвід та Україна
Кондрашова-Діденко В.І. Концептуальні засади інтелектономіки
Мазур І.І. Детінізація доходів населення в умовах трансформаційних перетворень
Садовий М.М. Діалектика розвитку "традиційної" та "нової" економік
Вірченко В.В. Дослідження сутності фінансових інститутів у контексті нової інституціональної економічної теорії
Бутенко Н.В. Взаємини з громадськістю як чинник формування іміджу сучасної корпорації
Жилінська О.І. Статево-вікові характеристики кадрового потенціалу вітчизняної науки
Денисенко А.А. Теоретичні аспекти застосування проектного інвестування в АПК
Комашко О.В. Про властивості МНК-оцінок і коефіцієнта детермінації в регресії двох незалежних випадкових блукань з дрейфом
Обушна О.М. Зарубіжний досвід розвитку ринку ломбардних послуг
Ставицький А.В., Ніколайчук С.А. Застосування GARCH-моделей для прогнозування волатильності ПФТС-індексу
Дрозд І.К. Класифікація економічного контролю та шляхи її вдосконалення
Коренєва Н.О. Методологічні проблеми статистичного обліку інвестиційної привабливості
Приказюк Н.В. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку внутрішніх державних облігацій
Лебедєва В.К., Тарасевич В.М. Україна та цивілізаційні виміри Великої Європи
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;