Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Боринець С.Я., Ліщенко Г.С. Підходи до оцінки та управління ризиком ліквідності комерційного банку
Криклій А.С., Кришталь Г.О. Шляхи удосконалення банківського нагляду з питань ліквідації банку
Грушко В.І., Трохимченко М.В. Іноземні інвестиції як джерело поповнення фінансових ресурсів країни
Мазур І.І. Фінансові джерела формування тіньових оборотів у системі зовнішньоекономічних операцій
Васильченко З.М. Лібералізація фінансового ринку України в контексті впливу на банківський секто�
Романюк М.В., Кумулятивність оподаткування та його вплив на макроекономічні процеси
Савич В.І. Ринок іпотечного житлового кредитування в контексті ревальващйних очікувань
Субботович Ю.Л. Місцеві бюджети та вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні
Януль І.Є. Особливості формування бюджету розвитку місцевих бюджетів України
Небава М.І., Журко Т.О. роль податків у забезпеченні сталого економічного розвитку України
Рибчук А.В. Фінансова інфраструктура наднаціонального виробництва
Павлюк К.В., Нікітішин А.О. Пряме оподаткування доходів фізичних осіб в контексті інтеграції до Європейського Союзу
Зянько В.В. Проблеми фінансового забезпечення малого бізнесу в Україні
Гацька Л.П., Журавський В.Л., Чинники формування податкової політики України в умовах глобалізації
Чеберяко О.В. Бюджетний унітаризм: деякі теоретичні аспекти
Ващенко І.В. "Тіньова економіка" і фінансова безпека України
Гаманкова О.О. Страхування як вид підприємницької діяльності на ринку фінансових послуг: Зміст та необхідність законодавчого визначення
Климко С.Г. Фінансове забезпечення відтворення людського капіталу в транзитивній економіці
Ковальчук Д.Ф. Тенденції і перспективи інтеграції банківського бізнесу в Україні
Білик Р.Р., Ревич С.М., Люта Т.О. Гармонізація інтересів держави та платників податків в умовах реформування податкової системи України
Жукова Н.К. Необхідність та сутність банківського кредитування підприємств в Україні
Микитюк О.П. Особливості розвитку лізингу на основі кооперування суб'єктів підприємництва
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;