Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Базилевич В. Сучасна парадигма страхування: суть та протиріччя
Базилевич К. Об'єктивна необхідність і межі державного регулювання страхової діяльності
Буряк П., Мельник О. Шляхи та перспективи розвитку страхування в Україні
Гаманкова О. Оподаткування страхових компаній та його вплив на розвиток ринку страхових послуг в Україні
Грушко В., Чеберяко О. Проблеми недержавного пенсійного страхування
Дерев'янко Н. Особливості страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення
Журавин С. Влияние транснациональных страховых компаний (ТНСК) на конкурентноспособность принимающих экономик
Іванюк І., Лозневий П. Міжнародна система обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів "Зелена карта" як механізм гарантованого соціального захисту майнових інтересів постраждалих в дорожньо-транспортних пригодах
Кулиев Р. Страхование в Азербайджане: состояние и перспективы
Лозова Г. Розвиток конкуренції на страховому ринку України
Лютий І. Страхові компанії у розбудові фінансового ринку України
Мандибура В., Батажок С. Державне пенсійне страхування – базова складова системи соціально-економічних гарантій населення України
Нго Зуи Нго Развитие страхового рынка Вьетнама в условиях глобализации мировой экономики
Осадець С. Шляхи активізації ролі фахової науки і освіти у розвитку страхування
Осецький В. Підприємницькі ризики та їх страхування в економіці України
Піксотова О. Страхування життя в Україні: шляхи вдосконалення
Пікус Р. Специфіка страхового попиту і пропозиції на сучасному етапі розвитку страхового ринку України
Савич В. Сучасні проблеми страхування іпотеки
Трасковська Е. Український сегмент обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності у міжнародній системі автострахування "Зелена картка"
Тюгаєва С. Вимоги до платоспроможності страхових організацій з огляду на законодавство країн ЄС
Філонюк О. Державне регулювання страхової справи в контексті концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року
Фурман В. Проблеми наукового та інформаційно-аналітичного забезпечення страхового ринку в Україні
Шевченко В. Інтеграційні процеси на міжнародних ринках страхових послуг
Шумелда Я., Комадовська В. Екстенсивна та інтенсивна складові розвитку українського страхового ринку
Януль І. Страхування як метод управління кредитним ризиком комерційного банку
Александров В., Недбаєва С., Філонюк О. Шлях використання сучасних освітніх it-технологій у становленні страхової справи в Україні
Богомаз Н. Маркетингові стратегії на українському страховому ринку
Веретнов В. Непропорційне перестрахування: можливості та ризики для страховиків
Галицька Е., Ковтун Н. Статистичне забезпечення оцінки страхової діяльності в Україні
Губар О. Особливості ринку добровільного медичного страхування в Україні
Дем'янчук О. Недержавне пенсійне страхування: зарубіжний досвід та проблеми розвитку в Україні
Димніч О.В. Перспективи розвитку системи пенсійного страхування в Україні
Залєтов О. Поняття та відмінність убезпечення (страхування) життя
Зінькевич Т. Доходи від операційної діяльності страхових компаній
Зубарєв В. Роль кептивних страхових компаній в розвитку страхового ринку України
Клименко В. Потенціал страхового ринку України та його реалізація
Ковальчук С., Забурмеха Є. Маркетингові підходи до сегментування класичного страхового ринку
Комадовська В. Проблеми перестрахування операцій зі страхування життя
Коляда Т., Романюк М. Оподаткування страхових компаній податком на прибуток підприємств
Лисяк Л. Розвиток страхування як фактор зміцнення фінансового потенціалу регіонів
Мазур І. Страхування як засіб детінізації економіки
Маруженко Д. Міжнародний ринок перестрахування: нове століття – нові виклики
Мошенський С. Інвестиційна діяльність страхових компаній на ринку корпоративних облігацій
Навроцький С. Сільськогосподарське страхування: теорія, тенденції та протиріччя
Нагачевська Т. Страхування ризиків в телекомунікаційному бізнесі
Науменкова С. Фактори формування фінансової стійкості страхової організації
Нечипоренко В. Фактори та показники в плануванні діяльності страховика
Онисько С., Томашевський Ю. Страхування як елемент фінансового механізму ринкової економіки
Осокіна В. Страхування від безробіття як чинник регулювання зайнятості населення
Пікус Р.В. Класифікація фінансових ризиків страхових компаній – основа ефективного ризик-менеджменту
Погорєльцева Н. Еволюція іпотечного ринку у контексті розвитку ринку страхування
Сорока Л. Комплексні страхові продукти на страховому ринку України
Стецюк Т. Медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи розвитку
Терещенко Г. Страхування ризиків депозитарної діяльності
Уманців Ю. Страховий ринок україни в умовах глобалізації світової економіки
Фещенко Є.А. Особливості формування фінансових ресурсів страховиків
Фисун І. Методологічні основи визначення капіталу в страховій діяльності та форми його реалізації в регіонах України
Юрчук В., Голота О., Ткач І. Розвиток теорії фінансового забезпечення соціальної сфери Збройних сил України
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;