Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Мандибура В.О. Організаційно-фінансові напрямки подолання економічної злочинності і корупції в Україні
Романюк М.В. Оподаткування банківської діяльності
Сизоненко В.О. Фінансове регулювання підприємницької діяльності: теоретичні та прикладні аспекти
Лазебник Л.Л. Економічні умови функціонування системи непрямого оподаткування в Європейському союзі
Савич В.І. Макроекономічні аспекти розвитку житлової іпотеки в Україні
Мошенський С.З. Цільові облігації в Україні як джерело фінансування житлового будівництва
Шульга Н.П. Управління плановим балансом та бюджетом в банках України і напрямки його удосконалення
Данілова Л.І. Фінансування підприємства з використанням короткострокових і довгострокових ресурсів
Новосад Л.Я. Фіскально-бюджетні домінанти функціонування держави
Короленко М.В. Регулювання фінансових ринків на шляху до європейської інтеграції
Затонацька Т.Г., Ставицький А.В. Перспективи формування бюджету розвитку в Україні
Гордей О.Д. Особливості розвитку європейської банківської системи
Ковальська К.В., Євтушевська О.В. Суть та особливості дивідендної політики вітчизняних корпорацій
Шаповалова Л.А. Фінансові інструменти впливу держави на розвиток ринку науково-технічних послуг
Маросіна Н.О. Фінансове забезпечення реалізації Загальнодержавної (Національної) космічної програми України
Моргуновський Д.З. Технології продажу миттєвих кредитів кредитними спілками в Україні та банками "Русcкий Стандарт", ХКФБ ("Home Credit")
Бажанов О.Є. Фінансові аспекти функціонування Державної іпотечної установи в Україні
Спіріна О.М. Проблемні аспекти проведення фінансового аналізу діяльності підприємств сфери послуг
Томчук Н.В. Фінансові інструменти реалізації політики людського розвитку
Яковенко С.М. Перспективи розвитку ринку іпотечних цінних паперів в Україні
Аванесова І.А. Роль кредитної діяльності банків у становленні ринкових відносин в Україні
Арістова А.М. Передумови та особливість реінжинірингу банківського бізнесу
Скворцова С.Я. Бюджет у світлі теорій суспільного блага і суспільного вибору
Атаманюк Ю.А. Фінансова глобалізація: світовий досвід для України
Холявко О.М. Активізація валютного дилінгу як новий напрямок розвитку фінансового ринку України
Білоус О.А., Новіков А.В. Операції Національного банку України на відкритому ринку та їх вплив на рівень пенсійного забезпечення
Зінькевич Т.О. Особливості формуванні ціни страхової послуги на прикладі страхування Авто Каско
Левенко А.М. Вплив нових IT-рішень на ефективність діяльності комерційних банків
Горбунова Т.В. Знання як джерело багатства
Залєвська-Шишак А.Д. Концесійні форми управління державною власністю в Україні
Krivtsov O.O. Taxation of the incomes of the natural persons and its influence on stabilization of financial system of Ukraine
Samoilenko V.O. Finances as a multiplier of national's economy competition advanages
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;