Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Другі "Бунгівські читання"
Базилевич В.Д. Розвиток економічної науки та освіти в Україні в контексті інтелектуального спадку М.Х. Бунге
Винниченко І. Члени роду Бунге в науковому просторі країн оселення
Гайдай Т.В. Поєднання наукових традицій в умовах становлення вітчизняної економічної теорії у другій половині ХІХ ст.: Феномен М.Х. Бунге
Горкіна Л.П. Український ідеолог і теоретик ринкової трансформації економіки Російської імперії у XIX ст
Гражевська Н.І. М.Х. Бунге про роль та функції держави в трансформацйній економіці
Жилінська О.І. Започаткування М.Х. Бунге традицій університету св. Володимира у підготовці наукових кадрів
Ущаповський Ю.В. Економічна політика держави у економічній системі Миколи Бунге
Маслов А.О. М.Х. Бунге – видатний економіст-теоретик та практик ринкового реформування в Україні та Росії
Вернигора Л. Місце М. Бунге в розвитку вітчизняної економічної думки ІІ половини ХІХ століття
Галицька Е.В. Роль М.Х. Бунге в дослідженні демографічних процесів
Голубнича Г.П. Дослідження М.Х. Бунге базових принципів і категорій фінансової звітності та контролю
Дрозд І.К. Науковий спадок М.Х. Бунге щодо проблеми формування витрат на підприємствах залізничного транспорту
Дмитренко А.П. М.Х. Бунге в документах державного архіву м. Києва
Самойленко О.Г. Науково-педагогічна та просвітницька діяльність М.Х. Бунге в юридичному ліцеї князя Безбородька в Ніжині
Небрат В.В. Теоретичні погляди М.Х. Бунге у контексті розвитку світової економічної думки
Кудлак В.Я. Відображення творчої спадщини та практичної діяльності М. Бунге в літературних джерелах
Коренєва Н.А. Роль М.Х. Бунге у розвитку вітчизняної статистики: започаткування соціологічного напряму
Новікова І.Е. Роль М.Х. Бунге у трансформації вітчизняної банківської системи на ринкових засадах
Глушицька Н.Ю. М.Х. Бунге: теорія та практика взаємодії держави та приватного сектору в ринковій економіці
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;