Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Бабій Л. Методика вимірювання та максимізації результатів кооперативної поведінки компаній
Гава Ю. Інтелектуальний капітал як фактор глобалізації
Дорожкіна М. Ринок нафти та нафтопродуктів України: проблеми розвитку та регулювання
Какорін М. Фінансова глобалізація та її вплив на розвиток ринку електронних фінансових послуг
Каніщенко Н. Кластери в системі національної конкурентоспроможності
Коломоєць А. Принципи ефективної діяльності українських компаній на національному та міжнародному ринках транспортно-експедиційних послуг
Комендант О. Інформаційні технології – вимоги до ринку праці
Козьменко К. Аутсорсинг як форма співробітництва на міжнародному ринку ІТ-послуг та перспективи його розвитку в Україні
Кучерук Т. Соціокультурні аспекти глобалізації економіки
Кучукбаєва І. Присутність іноземного капіталу в банківському секторі України та перспективи її розширення
Кузнєцов С. Роль золотих запасів як складової золотовалютних резервів у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки
Личова Г. Імідж країни в глобальному просторі
Нагачевська Т. Проблеми розвитку фінансового ринку України в умовах глобалізації
Нетесаний Ю. Фінансово-промислові групи як засіб підвищення конкурентоспроможності національної економіки
Нікеєнко Д . Наслідки вступу Білорусії до СОТ для високотехнологічних галузей
Носова Є. Ефективність маркетингових досліджень у підвищенні конкурентноздатності підприємства
Сірик О. Вплив приватизації ВАТ "Криворіжсталь" на стан українського та світового ринків чорних металів
Якимова І. Перспективи розвитку українського ринку високих технологій в умовах глобалізації
Яо Ф. Перспективи співробітництва між Україною та КНР у сфері верстатобудування
Ярош Л. Наслідки вступу України до СОТ
Вернигора Л. Наукові погляди К.Г. Воблого – розвиток та новації
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;