Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Філонюк О. Державне регулювання ринку страхових послуг із застосуванням міжнародних стандартів IAIS
Гайдай Т. Генезис дослідження інституцій в економічній теорії
Гражевська Н. Страхування як чинник зміцнення національної конкурентоспроможності в умовах глобалізації
Дучинська Н. Суспільне відтворення трансформаційної економіки: проблеми і протиріччя
Ігнатюк А. Державне регулювання хижацької поведінки фірм на ринку
Вірченко В. Особливості розвитку інституційної структури грошово-кредитного ринку в умовах транзитивної економіки
Горбунова Т. Зміна структури зайнятості в умовах становлення економіки знань
Залєвська-Шишак А. Трансформація економіки України в контексті відносин власності
Білик О. Модернізація економіки України в умовах глобалізації: проблеми та протиріччя
Демиденко Л. Особливості становлення і розвитку системи обов'язкового соціального страхування в країнах Західної Європи та в Україні
Приказюк Н. Страхування інвестиційних вкладень комерційних банків у цінні папери
Чеберяко О. Розмежування доходів і видатків в умовах бюджетного унітаризму: сутнісно-теоретичні аспекти
Семеніхін І., Кузьмич О., Медвецький Ю. Фінансові аспекти функціонування підприємств України в сучасних умовах
Yaroshevets N. Planning a scientific research into accounting
Anisimova L., Boklan N. A strategy for developing an information management system of enterprises
Bilorus T. Controlling in the system of strategic management of the staff potential
Mytsuk S. Improvement of the product renovation management system at an innovatively active business entity
Shevchuk O. Influence of the economic-organizational forms of trade on operation of the Ukrainian consumer market
Fylyuk G. Current situation in energy of supply and its prospects for Ukraine
Gamankova O. An impact of globalization processes upon development of the market of insurance services in Ukraine
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;