Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Науменкова С.В. Розвиток світової фінансової системи та особливості формування нової парадигми забезпечення міжнародної фінансової стабільності
О.П. Гребельник Застосування митних зборів як квазітарифних заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності
П.О. Нікіфоров, В.І. Кравець Інституційні передумови розвитку структури фінансового ринку
О.М. Тридід, К.В. Орєхова Принципи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства
Т.В. Грищенко Економіко-правові засади діяльності банків на ринку цінних паперів
Є.М. Бойко Сучасний стан та проблеми процесу формування фінансових ресурсів підприємствами в Україні
Н.І. Версаль Корпоративні облігаційні кредити: сутність та особливості використання у вітчизняній практиці
Ю.Л. Субботович, Л.М. Демиденко Фінансові аспекти реформування комунального господарства в Україні
О.П. Білик Специфіка економічних суперечностей трансформаційної економіки
А.В. Новіков Сучасний стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні
Г.М. Пурій, В.В. Пересунько Особливості кредитної діяльності комерційних банків України у сучасних умовах
Ю.В. Драчук Боргова політика України та фінансування державного бюджету
О.Ю. Сова Концептуальні підходи до проблеми збалансованості бюджету
Т.А. Баталова Проблема підвищення конкурентоспроможності підприємства в українській економічній літературі кінця XX – початку XXI століття
Ю.В. Нетесаний Роль банку у складі фінансово-промислової групи
Д.С. Казимір Економічні передумови виникнення та становлення інститутів спільного інвестування
С.О.Шарманська Економічна теорія прибутку: теоретико-методологічні підходи і сучасність
А. Стасенко Стабільна робота нафтогазового комплексу як запорука економічної та енергетичної безпеки держави
М.В. Трохимченко Оцінка інвестиційної привабливісті регіонів України
О.В. Комендант Сучасна економіка, як економіка, заснована на знаннях
І.Е. Новікова Особливості становлення та розвитку банківської системи Києва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст
І.С. Каракулова Передумови та перспективи становлення недержавних пенсійних фондів в Україні
К. Філіпова Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства методом сіткового планування
Н.В. Корень Перспективне бюджетне планування в Україні
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;