Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Черваньов Д.М., Сторожук В.М. Фінансові важелі інноваційного розвитку економіки України
Філонюк О. Концепція розвитку страхового ринку України та міжнародні стандарти нагляду за страховою діяльністю
Буряк О.В. Бюджетна політика, інноваційна спрямованість розвитку та соціалізація економіки у США
Шевченко В.Ю. Іноземний капітал у банківському секторі України: економічні параметри та ризики
Жилінська О.І. Фінансування досліджень і розробок у ЄС
Лазебник Л.Л. Орієнтири оптимізації фінансової складової української макроекономічної моделі: досвід Франції
Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Податок на додану вартість в контексті європейської інтеграції
Зайчикова В.В. Фінансування регіонального розвитку у 2007 році
Ващенко І.В. Теоретичні засади функціонування державного фінансового контролю
Затонацька Т.Г., Ставицький А.В. Дослідження взаємозв'язків податкових надходжень до Державного бюжету та основних макроекономічних показників на основі VAR-моделей
Мошенський С.З. Формування мережної структури фінансових ринків: світові та українські аспекти
Бутенко Н.В. Акціонери як специфічна категорія споживачів акціонерного товариства
Дучинська Н.І. Фінансові важелі впливу держави на поведінку домашніх господарств як інвесторів
Романюк М.В., Коляда Т.А. Вплив бюджетно-податкової політики держави на фіскальну ефективність податкової системи України
Луців Б.Л., Метлушко О.В. Теоретико-методологічні основи дослідження ринку цінних паперів
Жукова Н.К., Пересунько В.В. Визначення ефективності кредитної діяльності комерційних банків в Україні
Кулиев Р.А. Финансовый рынок Азербайджана в условиях глобализации
Білик О.П., Рак Р.В. Державні цінні папери у фінансовій системі країни
Приказюк Н.В. Розвиток фондового ринку як необхідна умова активізації інвестиційної діяльності комерційних банків
Нетесаний Ю.В. Інвестиційна діяльність банку в складі промислово-фінансової групи
Боровікова M.О. Аналіз рівня капіталізації комерційних банків України
Пурій Г.М. Роль комерційних банків на фінансовому ринку України
Мітал О.Г. Інвестиційна складова регіонального розвитку
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;