Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Демиденко Л. Фінансова політика держави в галузі освіти та науки в Україні
Романюк М., Білик Р. Вдосконалення відносин держави та платників податків в умовах реформування податкової системи України
Версаль Н. Форми кредиту: сучасні тенденції
Субботович Ю. Бюджет у механізмі реалізації фінансової політики держави
Лозова Г. Деякі аспекти викорстання державної допомоги як інструменту конкурентної політики
Мисака Г. Методологічні особливості обліку резервів під кредитні ризики банків
Чеберяко О. Державне регулювання міжбюджетних відносин
Нестеренко О., Онопко М. Кількісна теорія грошей в контексті еволюції грошово-кредитних відносин
Білик О. Структура та механізм функціонування фондового ринку
Рак Р. Регулювання ринку державних цінних паперів у розвинутих країнах
Рожко О. Проблеми визначення оптимальної структури державного боргу України
Делас В. Валютні конверсійні операції комерційних банків
Кулиев Р. Задачи государственной промышленной политики Азербайджана и "голландская болезнь"
Вірченко В. Фактори впливу на стримання розвитоку інституційної структури фінансового ринку в умовах транзитивної економіки
Буй Т. Інтеграція ринку корпоративних боргових цінних паперів України у світовий фінансовий прості�
Гуменюк Д. Удосконалення фінансового механізму стимулювання інноваційної діяльності
Дорошенко Г. Фіскальне напруження і економічне зростання в Україні
Званська В. Теоретичні засади трансмісійного механізму грошово-кредитної політики і особливості його функціонування в Україні
Каракулова І. Інвестиційний напрям взаємодії банків і небанківських фінансових інститутів в Україні
Ліщенко Г. Організація процесу ризик-менеджменту в комерційних банках
Маросіна Н. Особливості фінансування реалізації космічних проектів і програм
Міщенко С. Особливості підходів до визначення ролі фінансового сектору в умовах інтернаціоналізації економіки
Моргуновський Д. Концепція трансформації продуктового ряду комерційного банку
Нетесаний Ю. Розвиток промислово-фінансових груп та їх вплив на інвестиційні процеси в Україні
Мошкова М. Аутсорсинг в системі управління банківської діяльністю
Пожар А. Фінансова підтримка кредитними спілками розвитку фермерських господарств
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;