Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Гайдай Т. Інституційна теорія: дослідження економічної ментальності
Дучинська Н. Нагромадження капіталу як основа інноваційного розвитку економіки
Нестеренко О. Неоліберальна економічна теорія Ф. фон Хайєка
Косенко Г. Соціально-економічні фактори забезпечення ефективної зайнятості в приміських районах
Гава Ю. Методологічні основи дослідження теорії інтелектуального капіталу
Гура Н. Досвід застосування сучасних інформаційних технологій при викладанні обліково-аналітичних дисциплін
Ковтун Н. Статистична характеристика розвитку інвестиційного процесу в Україні
Коблянська О. Актуальні аспекти аудиту експортних операцій
Онищенко В. Актуальні питання консолідації фінансової звітності контролюючих учасників спільних підприємств
Білик О. Корпоративні облігації в системі фінансового ринку України
Анісімова Л., Боклан Н. Удосконалення системи управління організацією
Жилінська О. Суб'єкти науково-технічної діяльності:проблеми визначення та класифікації за умов глобалізації
Овчаренко Т. Теоретичні підходи до становлення та розвитку теорії інноватики
Каніщенко О. Методологічні аспекти міжнародного маркетингу
Алєксєєв А., Кравець Т. Модель оподаткування з урахуванням відтворення виробництва
Шпирко В., Рубаник Ю. Верхні оцінки ймовірності банкрутства страхових компаній для функцій розподілу з "важкими хвостами"
Баюра Д. Інституційна складова в трансформації системи корпоративного управління в Україні
Филюк Г. Генезис дослідження конкуренції і монополії в економічні теорії
Вірченко В. Типологізація інституційної структури фінансового ринку та класифікація фінансових інститутів, що її утворюють
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;