Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Базилевич В. Креативність та професіоналізм – конкурентні переваги страховика в умовах глобалізації
Осадець С. Страхова культура в Україні
Внукова Н. Забезпечення якості освітніх послуг для підготовки фахівців страхової справи у контексті Болонського процесу
Пікус Р. Стратегічні напрямки управління активами страхової компанії
Шумелда Я. Особливості КОнкуренції на страховому ринку України
Гаманкова О. Фінансова стійкість та платоспроможність страхової організації
Хандшке Є., Лискава К. Групове страхування життя з капіталізаційним фондом в польській системі пенсійного страхування
Ковтун Н. Статистична оцінка діяльності страхових компаній в Україні: макроекономічний і регіональний аспект
Нечипоренко В. Стратегічне планування – адекватний крок назустріч глобалізації
Филюк Г. Формування ефективного конкурентного середовища на страховому ринку України
Казимір П. Групи реформ суспільного страхування в Польщі
Ігнатюк А. Державне регулювання ринку страхових послуг в Україні
Карпань В., Субботович Ю. Проблеми запровадження в Україні загальнообов'язкового медичного страхування
Сафаров М. Конкурентоспособность страхового рынка в условиях глобализации
Бутенко Н., Терещенко О. Економічна ефективність використання маркетингу на ринку страхування
Маруженко Д. Міжнародний досвід страхування і перестрахування ризику "тероризм"
Буряк П., Мельник О. Роль страхових компаній у формуванні інвестиційних ресурсів
Баранова В. Деякі питання застосування фінансового менеджменту у страхових компаніях
Ластовенко О. Фінансово-економічні трансформації страхового ринку
Бенях В. Механізм соціального страхування населення
Пікус Р. Управління ціновою політикою страхової компанії
Внукова Н., Корват О. Створення передумов вимірювання ризиків страховика в системі пруденційного нагляду за страховою діяльністю
Александров В. ІНАК – стратегічна система підготовки кадрів для страхових компаній в умовах глобалізації
Временко Л., Кондратенко Д. Досвід і тенденції розвитку страхування життя в Україні
Журавин С., Нетесаный Ю. Транснациональные страховых компании (ТНСК), как источник прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
Версаль Н. Система страхування депозитів комерційних банків: теорія та практика функціонування в Україні
Лозневий П. Обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності – ефективний механізм захисту майнових інтересів страхувальників та забезпечення відшкодування шкоди потерпілим в дорожньо-транспортних пригодах
Богомаз Н. Система медичного страхування Німеччини: уроки для України
Чеберяко О. Сегментація страхового ринку
Мартиненко Л. Тенденції та перспективи розвитку ринку страхових послуг в Україні
Дорош Н. Навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін при кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Казимір Д. Місце пенсійних фондів в структурі інституціональних інвесторів
Сташкевич Ю. Теоретико-прикладні аспекти управління інвестиційною діяльністю страхових компаній в Україні на сучасному етапі
Лозова Г. Деякі аспекти міжнародної інтеграції страхового ринку України
Голубнича Г. Адаптація законодавства зі звітності українських страхових компаній до вимог ЄС
Чубук Л. Роль страхування у системі іпотечної діяльності
Шпирко В., Рубаник Ю. Верхні оцінки ймовірності банкрутства страхових компаній у випадку, коли страхові виплати мають розподіл Парето
Чеберкус Д. Особливості страхування ризиків при реалізації інноваційних проектів
Шарманська С. Теоретичні і пратичні аспекти реалізації стимулюючої функції прибутку у страховій діяльності
Баранов А. Управління страховим портфелем
Томашевський Ю. Нові підходи до страхування сільськогосподарських культу�
Тринчук В., Дідус С. Відеореклама страхових компаній: особливості розробки та використання
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;