Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Базилевич В. Творча спадщина М.І. Зібера в контексті еволюції сучасної економічної науки
Гайдай Т. Методологічна рефлексія з приводу і в контексті наукової спадщини М. Зібера
Горкіна Л. М.І. Зібер у дореволюційній літературі
Гражевська Н. М.І. Зібер про діалектику в її застосуванні до науки
Нестеренко О. Історико-еволюційний підхід у науковій спадщині М. Зібера
Вернигора Л. Формування та розвиток наукових поглядів М.І. Зібера
Гош О. Що підказав би нам М.І. Зібе�
Oсецький В., Катигробова О. Ідеї М. Зібера в контексті інституційних реформ
Фещенко В. Проблеми ринкової перебудови господарства у працях М.І. Зібера
Маслов А. М.І. Зібер про первісні інститути обміну у праці "Нариси первісної економічної культури"
Галицька Е. Роль М.І.Зібера у розробці теоретико-методологічних засад статистичного спостереження
Толстов Р. М.І. Зібер про підприємництво та підприємців
Тимченко Ю. Висвітлення М. Зібером проблем кооперації
Баталова Т. Ідеї М.І. Зібера у формуванні конкурентної політики країн із перехідною економікою
Подолян І. Внесок М.І. Зібера в становлення системної парадигми в економічній теорії
Кудлак В. Порівняльна характеристика поглядів М.І. Зібера та М.Х. Бунге на економічну теорію марксизму
Томчук Н. Питання кооперації в історико-економічних дослідженнях М.І. Зібера
Наумов О. Місце та роль промислового розвитку в історико-економічних дослідженнях М.І. Зібера
Новікова І. М.І. Зібер про історичний розвиток форм господарської діяльності
Глушицька Н. М.І. Зібер: аналіз природи кооперації
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;