Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Рокоча В.В. Детрадиціоналізація в глобалізації підприємницької діяльності
Длігач А. стратегії зростання в системі стратегічного маркетингу
Крилова Н. Глобалізація на основні неолібералізму: єдиний можливий шлях до успіху?
Кузьома О. Євровектор зовнішньої торгівлі України в контексті розширення ЄС
Поважна Н. Світовий ринок туристичних послуг в умовах глобалізації
Пригара О. Інформаційне забезпечення аналізу привабливості міжнародних товарних ринків
Личова Г. Формування цінності бренду країни
Горбась І. Вплив глобалізації на розвиток диверсифікаційних процесів у країнах з транзитивною економікою
Харламова Г. Економетричний аналіз інвестиційного потенціалу для України в умовах глобалізації
Лютак О. Стратегія і політика регіонального розвитку у контексті співпраці прикордонних регіонів
Дмитренко Л. Міжнародні конкурентні переваги українських авіаремонтних підприємств на ринку післяпродажного обслуговування
Онищенко В. Консолідована фінансова звітність як інформаційний ресурс при обґрунтуванні та прийнятті управлінських рішень
Пащук Л. Особливості сегментації ринку праці
Харсун Л. Особливості ціноутворення на світовому ринку транспортних послуг
C. Шарманська Корпораційний податок як форма оподаткування прибутку
Козак К. Інноваційна діяльність малого та середнього бізнесу на міжнародному ринку та основні її тенденції
Мухаровська С. Інтеграція національних ринків в регіональні системи
Шевчук І. Стратегії диверсифікації діяльності транснаціональної компанії в розрізі її цільової функції
Олійник Л. Економічне обгрунтування оптимізації співвідношення зрошуваного і богарного землекористування
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;