Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Економіка

Випуск повністю
Андрощук Г. Інноваційна діяльність в Україні: шляхи підвищення ефективності
Балан В. Обґрунтування проектних рішень в інноваційній діяльності підприємства
Батрак М. Інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингу інновацій
Білорус Т., Пащук Л. Лізинг персоналу як нетрадиційна форма його привернення
Бутенко Н., Літош Г. Особливості маркетингової інформації підприємств корпоративного типу
Гончарова Н. Інноваційний розвиток промислового комплексу: проблеми організації та розвитку
Горбась І. Підходи до трактування поняття "диверсифікація"
Євтушевська О. Інноваційні складові вітчизняної корпоративної культури
Євтушевський В., Ситницький М. Вплив організаційних чинників стратегічної гнучкості на конкурентоспроможність підприємства
Жилінська О. Методичний інструментарій оцінювання науково-технічного та інноваційного розвитку країн у контексті вітчизняної практики
Канаєва М. Класифікація складових та елементів інноваційної інфраструктури
Ковальська К. Вплив трансформаційних чинників на стратегічне управління підприємствами
Корнілова І., Шаповалова Л. Сутність інноваційного потенціалу організації та основні підходи до його оцінки
Кривенко М. Стратегія формування конкурентних переваг підприємства
Кухта П. Удосконалення прийняття інвестиційних рішень на основі інтегрального показника доцільності реалізації проектів
Солов'ян Ю. Теоретичні аспекти корпоративного управліня в сучасних умовах
Чеберкус Д. Еволюція підходів до формування та реалізації державної інноваційної політики європейського співтовариства на початку ХХІ століття
Швець В., Царук О. Методологічні засади побудови системи статистичного моніторингу державного боргу
Баюра Д. Корпоративне управління як об'єкт наукового дослідження
Дука А. Інноваційний вимір глобалізації
Жилінська О., Коломоєць Д. Інституційний підхід у дослідженні проблем інноваційного розвитку
Кравченко В. Управління підприємницькими ризиками: сутність та сучасна методика
Литвиненко Т. Базові складові поняття "конкуренція"
Махініч Г. Особливості державного регулювання інноваційної діяльності фармацевтичних підприємств
Невінчаний І. Нематеріальні активи як фактор формування ринкової вартості фірми
Нетреба І. Формування витрат на впровадження та розвиток інформаційних систем управління
Овчаренко Т. Методика комплексної оцінки інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств
Осецький В., Марченко В. Концентрація в галузях харчової промисловості України та можливості її зміни в результаті світових процесів консолідації
Приймак В. Реалізація управлінських рішень: процесний підхід
Терещенко О. Теоретичні засади формування маркетингу взаємовідносин на ринку страхування
Филюк Г. Інституційні аспекти реалізації конкурентної політики: тенденції, суперечності та шляхи їх розв'язання
Філіпова К. Особливості розробки стратегій управління нововведеннями телекомунікаційних підприємств
Фірсова С. Управління інноваційними підприємствами в сучасних умовах
Халковська А. Теоретичні засади управління маркетингом емітента
Черваньов Д., Сторожук В. Організаційні важелі інноваційного розвитку економіки України
Шегда A. Розвиток та конкурентоспроможність
Єгоров В. Фінансова стратегія як складова стратегії економічного зростання
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;