Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
Ковтун Ю. В. Консерватизм і традиціоналізм у філософській спадщині І. Лисяка-Рудницького
Майданюк І. З. Національна тожсамість як природне право у філософії представників українського романтизму
Богачов А. Л. Мова та істина: метафізика vs герменевтика
Оніпко Ю. Д. Суб'єктивність як невід'ємна складова класичної новоєвропейської науки
Жорнова О. І. Мовна ситуація в Україні та російськомовна спільнота (аналіз та інтерпретація емпіричних даних)
Северин-Мрачковська Л. В. Вертикальні ринкові зв'язки як вияв взаємодії моралі та економіки
Гончарук В. П. Сутність та ознаки двопартійних систем
Морарь М. В. Партійне лідерство як об'єкт наукового дослідження
Олещук П. М. Конструювання політичних проблем як комунікативна технологія
Ткач О. І. Моделі участі груп інтересів у політиці
Федорченко В. М. Еволюційний потенціал та межі конвергенції консерватизму
Казанцев А. О. Сім'я як соціальна мікроструктура й історико-культурний елемент суспільства
Пілецький Є. А. Взаємозв'язок принципу (архетипу) самості та релігійного ("нумінозного") досвіду в антропологічній моделі К. Г. Юнга
Швед З. В. Легітимація релігійного права та свободи в іудаїзмі
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;