Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
Смольницька О. О. Філософські аспекти образотворення літературознавчих досліджень Київського університету кінця ХІХ – початку ХХ ст
Шувалова І. Л. Від Гуссерля – до самих речей: шлях Густава Шпета
Кебуладзе В. І. Феноменологічне поняття досвіду між повсякденністю і філософією
Крицький О. В. Уявлення як процес входження в образ
Пивовар В. Я. Поняття та предмет антропології права як науки та навчальної дисципліни
Приятельчук А. О., Іщенко О. М. Соціально-філософський конструкт суспільства ризику
Вернудіна І. В. Обґрунтування категоріального статусу "творчої індивідуальності" в системі естетико-психологічного дискурсу
Бунецький Л. В. Особливості і проблеми трансформації інституційної системи в Україні: системний аналіз та світовий досвід
Вілков В. Ю. Культурно-політична бінарність сенсів-значень поняття "нація": тенденції формування
Гончарук В. П. Особливості двопартійних систем США та Великобританії
Запорожець С. А. Анархізм: основні риси та визначення поняття
Ткач О. І. Політичні передумови консолідації українського суспільства
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;