Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
Дорофеєв Д. Ю. Доля сучасної філософської антропології: інфляція або інвестиції?
Колісник О. В. Філософія свідомості Д. Деннета: параметри розуміння самості
Кудряшев О. Ф. Онтологічні особливості філософії Фіхте та філософії Шеллінга
Маслікова І. І. Соціальне партнерство та міжнародна співпраця в системі вищої освіти на шляхах до суспільства добробуту
Мороз Г. В. Свобода як доповнення існуючого (екзистенційний і трансцендентний виміри)
Пивовар В. Я. Антропологічно-правове обґрунтування прав людини
Пілецький Є. А. Православна аскеза: українська традиція
Половніков В. Г. Дифференціація сприйняттів і умови можливості отримання істинного знання в філософії Дж. Берклі
Приятельчук А. О. Філософська та економічна категоризація понять "бізнес" та "бізнесмен"
Решетник М. Д. Філософська мова М. Гайдеггера
Руденко С. В. Раціональна реконструкція історії української філософії у контексті основоположень методологічного фальсифікаціонізму та історизму
Русін Р. М. Художній образ як парадигма класичного та сучасного мистецтва
Сайтарли І. А. Еволюція європейської системи соціальних санкцій та її економічне підґрунтя
Суржик І. О. Методологія дослідження міфологічних засад української етнічної культури в контексті західної та вітчизняної наукових течій
Таран В. О. Сучасне українське державотворення та російський ідеологічний факто�
Труш Т. В. Філософія, пізнання та людина у "джерелі знань" Іоанна Дамаскіна
Хайруллін Р. Н. Ідея несумірності парадигм і прогрес наукового знання
Ханчич В. Н. Виховання та суспільство: взаємовплив та взаємозалежність в просвітницькій філософській думці
Глой К. Проект міжкультурної філософії
Василенко К. М. Пробабілізм політичних видань України і проблема адекватності відображення фактів
Венедіктов С. В., Дороті Дж. Від експресивної до інтерактивної демократії: проблеми громадянської участі в Республіці Білорусь
Ільницька Л. В. Cистемно-інфраструктурна парадигма аналізу перспектив соціального управління
Когут П. В. Політико-владні відносини персони і натовпу: теоретико-методологічііий аспект
Колюх В. В. Екстремізм як прояв політичної нестабільності в Україні
Мозговий Л. І., Абизова Л. В. Формула механізму політичної дії
Неліпа Д. В. Технології збору первинних даних при проведенні системного аналізу політичних явищ та процесів
Салтовський О. І. Проблема найкращої форми організації влади в теоретико-політичній спадщині Феофана Прокоповича
Ткаченко І. В. Державна мовна політика як фактор зміцнення національного суверенітету України
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;