Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
Азархін К. А. Чи може мова розкрити суть філософії?
Богдановський І. В. Сучасний крішнаїзм в Україні і в світі
Бридня Н. С. Реформована епістемологія релігії Елвіна Плантінги: український контекст дослідження
Бурмаченко К. Ю. Розвиток поетики постмодернізму. Умберто Еко
Васик Г. В. Екстатичність у західноєвропейському та японському екзистенціалізмі
Гриньків А. П. Соціальна спрямованість дискурсу релігій
Кондратюк В. В. Аргументація в нормативних контекстах: проблеми риторичної концепції аналізу
Легка Н. М. Аналіз взаємозв'язку реальності і літературної творчості (на прикладі лауреатів Нобелівської премії в галузі літератури)
Легкун Т. В. Епістемологічний статус наукового та релігійного знання
Матвієнко І. С. Ж. Марітен vs Е. Фромм чи Ж. Марітен contra Е. Фромм?
Мірошниченко А. К. Основні аспекти дослідження феноменології релігії як дисципліни релігієзнавства
М'яловська А. В. Феноменологічний аналіз змісту та форм культу в християнській традиції
Половніков В. Г. Пізнання та розуміння як основоположні елементи філософських систем Дж. Локка та Д. Юма
Приятельчук А. О. Духовність у контексті індивідуальної та соціальної практик
Антонова О. В. Роль політичних еліт у руйнації нових демократій
Житнікова Т. О. Політичне маніпулювання: сутність, структура та рівні захисту
Мовчан Т. М. Етичне регулювання політичних відносин в Україні: реалії та перспективи
Москалюк А. Б. Теорія демократії Мойсея Острогорського
Мудрик Ю. С. Аналіз особливостей реалізації принципів демократії у контексті демократичного транзиту країн Східної Європи
Неліпа Д. В. З історії системного аналізу політики: моделі політичних систем в працях зарубіжних дослідників
ДО ВІДОМА АВТОРІВ
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;