Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
Баранько Я. С. Канонічне право: історія та методологія дослідження
Башук О. Г. Онтологічний зміст поняття "Ерос" як безпосередній досвід особистості в традиції платонізму
Білецька Б. Г. Релігійний символ: сутність та особливості
Живоглядова І. В. Радикалізація європейського досвіду і сучасна американська модель культури
Машкін В. В. Методологічне підґрунтя етики модерну
Омельченко В. Ю. Історико-філософські й теоретичні джерела формування філософсько-правового вчення К. Неволіна
Предко О. І. Релігійна віра як екзистенційне підґрунтя особистості
Прокопов Д. Є. Інтерпретація Кантового критицизму у дослідженнях Германа Когена ("Kant's Theorie der Erfahrung", 1871)
Река К. В. Моральні аспекти феномену доля: в контексті філософії А. Камю
Соболєвський Я. А. Християнський персоналізм Е. Муньє
Терехова Л. В. Західноєвропейський містицизм і філософські настанови Середньовіччя
Якимець Н. Р. Соціально-етичне вчення К. Войтили як персоналістичні постулати інтегральної антропології в теоретичному контексті його філософської спадщини
Ярмоліцька Н. В. Історико-філософський аналіз понять "свобода", "цінність", "творчість" та їх значення для інноваційних процесів сучасного суспільства
Вілков В. Ю. Етатистська парадигма нації і націоналізму: теоретико-методологічні проблеми обґрунтування
Неліпа Д. В. Застосування дискримінантного аналізу при проведенні системного аналізу в політології
Пашков В. О. Роль вищої школи у процесі політичної соціалізації
Петренко І. І. Типи, функції, інструментарій та принципи експертно-аналітичної діяльності
Смолей В. В. Політичний режим міжвоєнної Польщі як об'єкт політологічного дослідження
Ткач О. І. Перспективи співробітництва латиноамериканського регіону в контексті глобальних процесів
Ткаченко І. В. Проблемні питання європейської інтеграції України
Шульга М. А. Новий світовий порядок: європейський дискурс
ДО ВІДОМА АВТОРІВ
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;