Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
Богачов А. Л. Основні риси та суперечності герменевтики Ф. Шляєрмахера
Куценко В. В. Час як філософська категорія: у пошуках екзистенційної темпоральності
Роздайбіда Л. Г. Філософсько-українознавчий аналіз ролі громадських організацій національних меншин України в збереженні етнічної ідентичності
Семикрас В. В. Етичні аспекти філософсько-правової концепції Богдана Кистяківського
Смольницька О. О. Літературознавство ХХ ст. в Київському університеті в контексті філософських досліджень
Супрун Н. Т. Логіка як практична дисципліна в Київської духовній академії (1819–1920 рр.)
Суржик І. О. Особливості дослідження міфологічного світогляду в українській етнічній, народній і національній культурі
Неліпа Д. В. Застосування кластерного аналізу при проведенні системного аналізу в політології
Панухник Р. Моделі електорального вибору в країнах з розвиненою демократією та в демократіях, що розвиваються: порівняльний аналіз
Призіглей М. О. Політична участь громадян в умовах демократизації суспільства
Рева Т. С. Політичний екстремізм у державах Західної Європи (на прикладі Іспанії, Італії та Німеччини)
Сенько В. В. Вплив громадянської освіти на становлення демократичної політичної системи
Акімова Д. С., Сунгатуліна Є. К. Проблема перетинання освіти й насильства
Гаєвська Н. З. Код юродивого у російській культурі
Заболотських К. І. Проблема самітності у філософії П. Лаїна Ентральго
Лисков А. С. Алвін Плантінга й Ентоні Флю: презумпція (а)теїзму
Малевич Т. В. Поняття "природна релігія" у когнітивному релігієзнавстві
Мудраков В. В. Релігійні конотації філософських шукань раннього Ф. Ніцше
Орєхова А. А. Догмат о Святій Трійці як парадигма класифікації неохаризматичних НРР
Рачитських Д. О. Проблеми особистості у буддизмі
Сурікова А. С. Поняття "потойбічного" у контексті религійної та секулярної свідомості кінця XVIII – середини XIX ст
Шевченко К. В. Концептуально-методологічний плюралізм проблеми обґрунтування математики
ДО ВІДОМА АВТОРІВ
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;