Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
Баумейстер А. О. Суб'єктивність і dasein: імпліцитна метафізика гайдеґерового мислення
Бокал Г. В. Проблема універсалій у філософії Ансельма Кентерберійського
Кляшторний О. М. Інтегративні критерії якості вищої освіти
Колісник О. В. Американський філософський дискурс кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (історико-філософський аспект)
Кондратьєва І. В. Особливості та сучасний стан ієрархату Коптської Церкви
Руденко С. В. Історія української філософії: методологічні стратегії дослідження
Товмаш Д. А. Політична комунікація як корелят громадянського суспільства
Коршук Р. М. Ліберальна та етнічна демократія: порівняльний аналіз
Косенко Д. В. Кратологічний вимір комунікативного вчення Ю. Габермаса
Нагорняк Т. Л. Міста як бренди за умов глобалізації
Петренко В. В. Методи впливу політичної мови
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;