Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
ЗМІСТ ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО Капто О. С. Інвайронментальна етика у контексті творчого спадку В. І. Вернадського
Козіков І. А. В. І. Вернадський – творець вчення про ноосферу
Вілков В. Ю., Погорілий А. О. "Ідея єдності людства" концепції ноосферогенезу В. І. Вернадського в контексті філософського дискурсу ХХ століття
Кравчук А. А. Біосфера – феномен геологічної природи
Сидоренко Л. І. Філософія науки В. І. Вернадського
Шашкова Л. О. В. І. Вернадський: філософські та наукові аспекти соціальної епістемології
Ярмоліцька Н. В. Науковий світогляд та проблеми розвитку філософської науки у філософській концепції В. Вернадського
Богачов А. Л. Діалектика і метафізика (Геґель vs Маркс)
Владиченко Л. Д. Реформування церковного фонду – актуальне питання державно-конфесійних відносин в Польщі
Горбенко Н. В. Значення формування корпоративної культури для сучасного університету в Україні
Кебуладзе В. І. Поняття досвіду у творах Гусерля
Кожем'якіна О. М. Проблема довіри в контексті викликів сучасної цивілізації
С. М. Г. Мир-Могамаді Чому я не нон-когнітивіст
Ніколаєнко О. О. Культурно-національна ідентичність в контексті сучасних студій культурної пам'яті
Приходько В. В. Стоїцизм сьогодні. Дерида і перекреслення метафізики
Прокопов Д. Є. Естетика Ф. Шилера і розвиток критицизму (до проблеми рецепції Кантової філософії)
Руденко Б. Б. Апріорне вчення про право А. Райнаха: методологічний потенціал феноменології у системі юридичного знання
Русін Р. М. Деформація художнього образу в пластичному мистецтві модернізму
Сайтарли І. А. Суперечності соціальної культури: минуле та сучасність
Товбін К. М. Релігійна гальванізація як імітація традиційної духовності
Чабанов В. Г. Мова як чинник етнокультурного розвитку українців
Дем'яненко М. М. Популізм в демократичному суспільстві: особливості використання та сприйняття
Печенюк Д. О. Б. Барбер про негативні аспекти ліберальної демократії
Таран С. В. Дослідження регіоналізму як фактору міжнародної політики
Ткач О. І. Україна – Азербайджан: через довіру до партнерства
Щербина Ю. С. Цінність як символ у політичній рекламі
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;