Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
Богачов А. Л. Феномен техніки в соціальному аспекті
Владиченко Л. Д. Впровадження духовно-морального компоненту в світську систему освіти в контексті сучасного стану державно-конфесійних відносин в Україні
Ворона В. А. Контрактуалізм і права тварин
Гаджиєв В. В. Поняття гри у гуманітарному знанні
Кальмук І. П. Творчість Тараса Шевченка в контексті українознавчих досліджень Віктора Петрова
Кебуладзе В. І. Поняття досвіду в фундаментальній онтології Мартина Гайдеґера та в екзистенціа льній феноменології Жан- По ля С артра і Мориса Мерло- Пон т і
Колесник А. С. Античне коріння поняття свідомості у Кембриджському платонізмі XVII століття
Корабльова В. М. Ідеологія як механізм подвійної реїфікації у структурі соціальної реальності
Маслікова І. І. У пошуках спільного блага: до постановки проблеми
Ніколаєнко О. О. Бароко як код української культурно-національної ідентичності (на матеріалах романістики Юрія Андруховича)
Омельченко В. Ю. Вітчизняна філософсько-правова думка ХІХ–ХХ ст. як предмет сучасних історико-філософських досліджень
Поздняков В. М. Cинергетичне осмислення українства як етносоціальної спільноти
Предко Д. Є. Релігійні почуття: сенсожиттєвий потенціал
Прокопов Д. Є. "Критична онтологія" Н. Гартмана як контекст інтерпретації Кантової філософії
Русін Р. М. Обсяг та зміст понять "модернізм" та "модерн" у європейському пластичному мистецтві
Стеценко Л. Л. Гедонізм: моделі теоретичної реконструкції
Тимченко В. М. Обмін і дар як соціокультурні явища
Ущаповська Г. В. Проблема неформальної оцінки аргументації
Филипович Г. Д. Ідентифікаційна роль релігії і церкви в житті української діаспори
Батрименко О. В. Тенденції розвитку бюрократії в демократичному суспільстві та їхні собливості в сучасній Україні
Калінін В. Ю. Концепція утопістики у світ-системному підході
Карипов Б. Н. Російський ідеологічний дискурс другої половини XIX – початку XX ст.: об'єкт дослідження вітчизняної і закордонної історіографії
Печенюк Д. О. Типологія демократичних режимів за Б. Барбером
Ткач О. І. Перспективи становлення Європейської соціальної моделі: досвід для України
Ювченко А. І. Ґендер та глобалізація: нові напрямки дослідження
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;