Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
Бугров В. А. Програма розвитку: ідея Університету
Баумейстер А. О. Прагматичний реалізм і питання про об'єктивну значущість практичних цінностей і норм. Дискусія між Гіларі Патнемом і Юрґеном Габермасом
Бородіна Н. В. Философські аспекти проявів жорстокості у мистецтві
Качан К. Є. Причини появи неоязичництва у світі
Кордун В. О. Герой революції як надлюдина Ніцше (концепти М. Михайловського та П. Сорокіна)
Крикун В. Ю. Місце суперечки в суспільній діяльності людини
Лимар О. В. Поняття просторовості екзистенції
Майданевич Л. О. Релігієзнавчо-експертні можливості мусульманського права
Мельник О. Є. Зміст освіти як міра залучення людини до культури
Ороховська Л. А. Криза медіакультури інформаційного суспільства
Руденко С. В. Гносеологічні засади концепції реконструктивної рефлексії Г. Патнема
Сарапін О. В. Особливості сприйняття релігії та її конфесійна ідентифікація у полемічних творах Мелетія Смотрицького
Терешкун О. Ф. Філософія техніки в сучасному гуманітарно-науковому дискурсі
Фелінська А. О. Суб'єкт – суб'єктна модель PR – комунікації (етико-філософський аналіз)
Щербина О. Ю. Логічне моделювання та юридична аргументація
Батрименко О. В. Методологія дослідження бюрократії як феномену суспільно-політичного життя
Донська А. Г. Політична обумовленість концепту Центральної Європи
Крицкалюк Н. І. Інституціоналізація громадянського суспільства як основний критерій демократичного розвитку
Панасюк Л. В. До витоків білінгвізму в Україні: освіта в Україні 1920 – 1944 рр. (історико-політологічний аналіз)
Парно Л. Д. Ефективність уряду як проблема сучасної політики
Разіцький В. Й., Петренко В. В. Політичні пріоритети братів-мусульман в Єгипті після падіння режиму Х. Мубарака
Семенченко Ф. Г. Політичні цінності українського суспільства: екзистенційний вакуум?
Пілецький Є. А. Релігієзнавчий аспект концепції "природного формування когнітивного автоматизму" Роберта МакКолі
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;