Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
Конверський А.Є. Як можлива логіка традиційна з точки зору сучасної?
Баумейстер А.О. Між практичним універсалізмом і релятивізмом: Макінтайрове розуміння практичної раціональності
Вдовиченко Г.В. Дослідження П.Демчуком проблеми "розкладу капіталістичної культури" та її висвітлення в зарубіжній філософії першої третини ХХ ст
Гаджиєв В.В. Проблема соціального контракту в добу Просвітництва
Ляшенко І.В. Особистість, світогляд та філософська концепція Ф.Шляєрмахера в інтерпретації В.Дільтея
Руденко С.В. Основні принципи історико-філософської концепції З.А.Каменського (методологічні та методичні аспекти)
Русін Р.М. Деструктивність і креативність як чинники формування художньо-образної системи сюрреалізму
Сорока М.В. Предметна диференціація політичної філософії та політичної науки як методологічна основа дослідження історії української політичної філософії
Філіппов В. Л. Мовна картина світу як внутрішній аспект культури
Вілков В.Ю., Погорілий А.О. Культурологічна теоретична модель національної спільноти "духу народу" (частина перша)
Петренко В.В., Разіцький В. Й. Особливості правління "Братів-мусульман" в Єгипті та причини їхньої поразки
Петренко І.І. Проблема визначення поняття "аналіз державної політики"
Печенюк Д.О. Б. Барбер про інституційний вимір сильної демократії
Павлова О.Ю. Візуальні практики в контексті трансформації культури Премодерну
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;