Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
Богачевский П. С. Концепт віртуальності як складка (філософсько-методологічний контекст постнекласичної науки)
Вдовиченко Г. В. Дослідження П. Демчуком проблеми "розкладу капіталістичної культури" та її висвітлення в зарубіжній філософії першої третини ХХ ст
Заїка Т. П. Джерела формування західноєвропейського стилю модерн (історико-культурологічний аспект аналізу)
Колотілова Н. А. Особливості концепції риторики Б. Ламі
Мохнатюк І. О. Історіософські ідеї в художньо-літературній творчості Івана Франка
Павко А. І. Методологічні засади Шевченконіани
Соболь Т. В. Інноваційна культура як основа розвитку сучасного суспільства
Тормахова А. М. Перформатизм Рауля Ешельмана: концептуалізація соціокультурних практик
Швед З. В. Суверенітет vs. автономність у релігійних об'єднаннях
Петренко І. І. Основні види аналізу державної політики
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;