Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
Боднарчук Л. С. Проблеми освіти на Сході в дослідженнях Бертрана Рассела
Вдовиченко Г. В. Філософія культури О.Шпенглера в оцінках П.Демчука: аналіз європейської соціокультурної кризи першої третини ХХ ст
Вілков В. Ю., Погорілий А. О. Культурологічна теоретична модель національної спільноти "духу народу" (частина друга)
Гоян І. М., Будз В. П. Аксіологічний вимір історичної пам'яті українців
Кириленко К. М. Наука як феномен сучасної культури
Кривда Н. Ю. До питання про деякі актуальні задачі культурологічної науки
Маслікова І. І. Консеквенціалізм в обґрунтуванні спільного блага як критерію моральної правильності соціальної дії
Мозговий Л. І. Антропомістичні імплікації філософії модерну
Нікітіна З. І. Дослідження постаті Теофана Прокоповича: уроки історії
Руденко О. В. Філософія освіти або чи потрібна освіті філософія
Русін Р. М. Шизоаналіз як метод постмодерністських мистецьких практик
Сабадуха В. О. Світоглядна боротьба навколо проблеми особистості в німецькій класичній філософії
Соболєвський П. А. Умови виникнення та формування філософсько-лінгвістичних поглядів Пола Грайса
Соболєвський Я. А. Основні ідеї Дж. Ройса в американській філософській думці початку ХХ ст
Сорока М. В. Структура та специфіка політичного світу Київської Русі
Тат Тан Давані Хаміла. Компаративний огляд історичного функціонування вірувань у надприродне на Сході і Заході
Тормахова А. М. Глядацький вибір у сучасній аудіовізуальній культурі (на прикладі конкурсу «Євробачення»)
Трубенко А. І., Драпогуз В. П. Антрополого-онтологічні засади кантівської суб'єктивності
Труш Т. В. Теологія і наука у творчості Томи Брадвардіна
Фенно І. М. Модернізм в католицизмі: витоки і сутність
Хоменко І. В. Аргументація у полемічних творах острожських книжників з точки зору прагма-діалектичного підходу
Щербина Ю. С. Роль візуального образу у створенні іміджу політичного актора
Юрченко Е. А. Традиція. Традиціоналізм. Традиційне суспільство
Абсаттаров Г. Р. Справедливість і правова культура в Казахстані: політологічні аспекти
Барт Хіц Між політикою та історією – фрагментаризації історичного минулого
Ващенко К.О. Концептуальні засади осмислення державної кадрової політики
Канавець М. В. Сучасні підходи та зарубіжний досвід децентралізації публічної влади на місцевому і регіональному рівнях
Кобильник В.В. Компаративістика як галузь політичної науки: історія та сучасність
Колюх В. В. Конституційний процес як різновид політичного процесу
Павко А. І. Тенденції, детермінанти та особливості формування партійно-політичного простору України (2010-2013 рр.)
Петренко І. І. “Фабрики думок” як інструмент застосування інтелекту до вирішення складних суспільно-політичних проблем
Штельмашенко А. Д. Закордонний досвід формування бренда держави: пошук технічніх рішень в ув'язці з економічними, соціальними та політичними
Tormakhova A.N. Audience choice in contemporary audiovisual culture (for example contest "Eurovision")
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;